Opdrachten

Opdrachten

Van overheid tot private sector. Opdrachtgevers die kiezen voor Kristal Compagnie weten dat ze kunnen rekenen op excellentie. Niet voor niks maakte een enorme variatie aan opdrachtgevers al gebruik van onze diensten. Van Rijksoverheid tot waterschappen en van lokale overheden tot bedrijven in de private sector. Met gepaste trots delen we graag een aantal projecten uit de koker van Kristal Compagnie.

01-04-2022
Projectmanagement dijkversterking Markermeerdijken

Projectmanagement dijkversterking Markermeerdijken

Projectmanagement
03-02-2022
Omgevingsmanagement verbreding A4 Burgerveen-Leiden

Omgevingsmanagement verbreding A4 Burgerveen-Leiden

Omgevingsmanagement
01-06-2018
Piekberging Haarlemmermeer en contractvoorbereiding

Piekberging Haarlemmermeer en contractvoorbereiding

Contractmanagement
01-04-2017
Ondersteuning opstart Sterke Lekdijk

Ondersteuning opstart Sterke Lekdijk

ContractmanagementOmgevingsmanagementProjectbeheersingProjectmanagement
01-03-2016
Risicobeoordeling ‘Halve aansluiting A6’

Risicobeoordeling ‘Halve aansluiting A6’

Projectbeheersing
01-07-2015
Versnelling GOWA dijkversterkingsproject

Versnelling GOWA dijkversterkingsproject

Projectbeheersing
02-04-2015
Invoering PPI planning methodiek

Invoering PPI planning methodiek

Projectbeheersing
01-09-2013
Groot onderhoud oeverconstructies centrum Delft

Groot onderhoud oeverconstructies centrum Delft

Contractmanagement
01-10-2012
Programmabeheersing dijkversterkingen Rivierenland

Programmabeheersing dijkversterkingen Rivierenland

Projectbeheersing
02-01-2009
Verkenning Rijnlandroute

Verkenning Rijnlandroute

OmgevingsmanagementProjectmanagement

Voeg je header hier toe

Van overheid tot private sector. Opdrachtgevers die kiezen voor Kristal Compagnie weten dat ze kunnen rekenen op excellentie. Niet voor niks maakte een enorme variatie aan opdrachtgevers al gebruik van onze diensten. Van Rijksoverheid tot waterschappen en van lokale overheden tot bedrijven in de private sector. Met gepaste trots delen we graag een aantal projecten uit de koker van Kristal Compagnie.