Het Bestuur

Het Bestuur

Kristal Compagnie is van en voor leden. Zij bepalen de koers. Voor de dagelijkse gang van zaken is een bestuur aangesteld.

Voorzitter
Marjolein de Groot
Penningmeester
Peter Witkop
Algemeen bestuurder
Piet Stout
Algemeen bestuurder
Peter Menges
Algemeen bestuurder
Babette Aalbers
Secretaris
Wim van der Weijden
Voor bestuursvragen kunt u terecht bij het secretariaat.

Via secretariaat@kristalcompagnie.nl of +31 6 38 21 14 56

Voeg je header hier toe

Kristal Compagnie is van en voor leden. Zij bepalen de koers. Voor de dagelijkse gang van zaken is een bestuur aangesteld.