Het Bestuur

Het Bestuur

Kristal Compagnie is van en voor leden. Zij bepalen de koers. Voor de dagelijkse gang van zaken is een bestuur aangesteld.

Voorzitter
Wim van der Weijden
Penningmeester
Peter Witkop
Algemeen bestuurder
Piet Stout
Algemeen bestuurder
Peter Menges
Algemeen bestuurder
Oskar de Kuijer
Secretaris
Marjolijn van Dijk
Voor bestuursvragen kunt u terecht bij het secretariaat.

Via secretariaat@kristalcompagnie.nl of +31 6 38 21 14 56

Kerstin Steinhart

Voeg je header hier toe

Kristal Compagnie is van en voor leden. Zij bepalen de koers. Voor de dagelijkse gang van zaken is een bestuur aangesteld.