Nieuws

Nieuws

Kristal compagnie blijft bezig met projecten en nieuwe ontwikkelingen. Hieronder zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwste nieuwtjes!

01-07-2022

BBQ in Alblasserdam

Netwerken is belangrijk. Bij de jaarlijkse Kristal Compagnie zomer-BBQ is iedereen die bij Kristal een opdracht doet dan ook van harte welkom. Dat wil zeggen naast de leden ook collega’s die geen lid zijn van de coöperatie. …
01-06-2022

Algemene Ledenbijeenkomst Fort bij Vechten

Woensdag 1 juni was de Algemene Ledenbijeenkomst nabij Bunnik in Fort bij Vechten. Dit Fort waar ook een museum is, ligt in de prachtige natuur langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Helaas is het ondernemerscafé met als thema Gebiedsontwikkeling vervallen in verband met ziekte. Op 7 september bij de volgende ledenbijeenkomst te Urk gaan we met dit thema verder. Daar krijgen we tevens een presentatie en rondleiding over Gemaal Vissering. …
13-05-2022

Lustrum Kontakt der Kontinenten te Soesterberg

In 2020 bestond onze Coöperatie 5 jaar. Door het opheffen van de covid regels konden we dit eindelijk met de leden en partners, gedetacheerde collega’s en opdrachtgevers bij Kontakt der Kontinenten in Soesterberg vieren. …
06-04-2022

Ledenbijeenkomst IJsseldelta Kampen

Woensdag 6 april was de ledenbijeenkomst in Kampen in de bouwkeet van het Ijsseldelta Programma. Tijdens het ondernemerscafé hadden we een dynamische discussie over Gebiedsontwikkeling. Op 1 juni bij de volgende ledenbijeenkomst in Fort bij Vechten, Bunnik, gaan we door met dit complexe en zeer uitdagende thema. …
22-03-2022

KCC verzorgt de meerdere IPM rollen namens Waterschap Drents Overijsselse Delta

Een combinatie van de aannemers Van Hattum en Blankevoort en EQUANS gaat de nieuwe installatie voor het vergisten van rioolslib op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten ontwerpen en bouwen. Deze partijen wonnen de aanbesteding. Met de nieuwe slibinstallatie gaat het waterschap groengas produceren. Ook wordt een duurzame warmtebron toegepast om het vergisten van het rioolslib te verbeteren. …
15-03-2022

KCC verzorgt projectbeheersing van de renovatie van de Heinenoordtunnel

Op 1 juli 2021 kreeg Kristal Compagnie gunning voor perceel 1 van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst voor diensten binnen Rijkswaterstaat (SROK): Project- en Procesbeheersing. Binnen dit raamcontract heeft Kristal Compagnie op 7 februari jl. de definitieve gunning ontvangen voor de Nadere Overeenkomst waarin wij de volledige Project- en Procesbeheersing van het Project Renovatie Heinenoordtunnel en de ontwikkeling van een 3BT-bouwblok gaan invullen. …
15-03-2022

Ledenbijeenkomst 2 maart te Fort bij Vechten

Tijdens het eerste ondernemerscafé is onze kennis over stikstof vergroot. Schalen van eieren blijken dunner te worden, iets wat veel mensen niet weten. Daarnaast zijn er kansen besproken hoe we projecten anders kunnen aanvliegen met deze extra kennis. …
04-11-2021

Marjolein van Dijk: bestuurslid van KCC!

In een korte pitch presenteerde Marjolein zich. …
14-10-2021

Wederom raamcontract van RWS aan KCC gegund!

Het betreft een tweejarige overeenkomst waarbij RWS volledig ontzorgd wordt op het gebied van begeleiding, beoordeling en afhandeling van vergunningaanvragen, meldingen en adviezen. …
07-10-2021

Interactieve ledenbijeenkomst

Met een dag vol regen en fileleed, ook vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 was het nog maar de vraag of alle leden zouden aanschuiven. …
23-09-2021

Een middagje speeddaten

Natuurlijk moet je als organisatie zo nu en dan eens kritisch naar jezelf kijken: Doen we het nog goed? Wat kan er beter? En ..wat kun jij betekenen daarin? Tijdens de ledenvergadering werden in duo’s en in speeddate-format vier stellingen besproken. …
22-07-2021

Drie nieuwe leden!

In de afgelopen weken mocht KCC drie nieuwe leden verwelkomen! Alle drie met een mooie staat van dienst en een aanvulling op de reeds bestaande profielen! Kijk vooral onder coöperatieleden voor meer informatie. …

Voeg je header hier toe

Kristal compagnie blijft bezig met projecten en nieuwe ontwikkelingen. Hieronder zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwste nieuwtjes!