Omgevingsmanagement verbreding A4 Burgerveen-Leiden
01-01-2012

Omgevingsmanagement verbreding A4 Burgerveen-Leiden

Omgevingsmanagement

OPdracht

Ondersteuning en regelmatige vervanging van de omgevingsmanager. Zelfstandig beheersen van een aantal dossiers, waaronder: groencompensatie, vragen van de 0800-informatielijn en compensatiemaatregelen voor omwonenden.

De verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiden van 2X2 naar 2X3 rijstroken was een complex infrastructuurproject in een dichtbebouwde omgeving. Dat bracht veel stakeholders en de nodige (politieke) gevoeligheden met zich mee. Om de overlast voor de vele omwonenden en ook milieubezwaren zo veel mogelijk weg te nemen, is de weg over 1400 meter verdiept aangelegd.

UItvoering

Vanuit zijn achtergrond in Systems Engineering heeft Tijmen gezorgd voor het verbindende element tussen de clusters OM, CM en TM. Hierdoor kon nauw worden samengewerkt bij het accepteren van het werk en de opleverdossiers en bij het overdragen aan de beheerders.

Behaalde Resultaten

  • Door uitstekend omgevingsmanagement en overdracht aan beheerders is een belangrijke bijdrage geleverd aan een versnelde oplevering van een half jaar.
  • Ontwikkeling van een effectieve methodiek om de overdracht aan beheer goed en snel te laten verlopen. Zowel aan de voor- als de achterkant worden de processen op elkaar aangesloten.
Previous slide
Next slide
logo-nl

Rijkswaterstaat

Onze weginspecteurs, verkeersleiders, sluismeesters en watermanagers werken 24 uur per dag aan veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Achter de schermen zorgen wij voor betrouwbare waterbeheer en vlotte, veilige verkeersdoorstroming op de weg en op het water. Wij handelen ongevallen zo snel mogelijk af en komen in actie bij calamiteiten en crises.

Gerelateerd

Voeg je header hier toe