Programmamanagement HWBP dijkversterkingen Rivierenland
10-01-2019

Programmamanagement HWBP dijkversterkingen Rivierenland

Projectmanagement
Projectmanagement

OPdracht

Het dijkverbeteringsprogramma van WSRL had een opgave van ca 440km (begroting ca 3,6 miljard euro) en omvatte de landelijke programma’s Deltawet Grote Rivieren, HWBP-2, Ruimte voor de Rivieren, en het nieuw HWBP. De technische complexiteit zat in grondmechanica, de vele (technische) wet- en regelgeving waaraan voldaan moest worden en de vele technische afwegingen die in relatie tot de omgeving gemaakt moesten worden. Daarmee had het veel mogelijke oplossingsrichtingen en varianten.

Uitvoering

Binnen WSRL was de programmamanager HWBP ook Ambtelijk Opdrachtgever en daarmee verantwoordelijk voor de aansturing van het HWBP-programma. Dit betrof de directe aansturing van het programmateam (7 fte) en de acht lopende HWBP-projecten. 

Daarnaast was de programmamanager namens WSRL vertegenwoordigd in de ontwikkeling van de landelijke alliantie HWBP i.s.m. de Programma Directie HWBP.

Aandachtsgebieden

  • Programmamanagement 
  • Professionalisering
  • Duurzaamheid
  • Innovatie
  • Landelijk (bestuurlijke) ontwikkelingen.
Vorige slide
Volgende slide

waterschap rivierenland

Wij zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater en veilige dijken. We gebruiken de nieuwste inzichten en innovatieve technieken om de dijken klaar te maken voor de toekomst. Ook zorgen wij dat het water op peil staat: niet te hoog, niet te laag. En voldoende voor mens, dier en plant. En we zorgen dat vaarwegen veilig, schoon en heel blijven. En dat er geen overlast is voor omwonenden. Dit doen we op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard. Daarnaast zijn wij ook nog verantwoordelijk voor polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Het is onze taak die begaanbaar en veilig te houden voor auto’s en fietsers.

Gerelateerd

Voeg je header hier toe