Piekberging Haarlemmermeer en contractvoorbereiding
01-06-2018

Piekberging Haarlemmermeer en contractvoorbereiding

Contractmanagement
Contractmanagement

Opdracht

In de Haarlemmermeerpolder wordt, als KRW-maatregel, een piekberging van 1 miljoen kuub water voorbereid. Het project is in nauwe samenspraak met de omgeving voorbereid en inmiddels zijn alle onteigeningen en planvoorbereidingen afgerond. In de polder zal in 2022 een nieuwe dijk van 3,5 km zijn aangelegd die met een in- en uitlaatconstructie op de Ringvaart is aangesloten.

De opdracht betrof de contractvoorbereiding voor de realisatie van de piekberging. Aveco de Bondt mocht deze opdracht uitvoeren onder lopende ROVK ingenieursdiensten. Kristal Compagnie leverde het projectmanagement (IPM, leidinggevend aan IPM-team en verbindende schakel met IPM-team van HH Rijnland) aan Aveco de Bondt.UItvoering

Tijdens de contractvoorbereiding stonden de eisen van de klant op het gebied van techniek, duurzaamheid en omgeving centraal. De uitdaging was deze te integreren tot een evenwichtig UAV-gc contract. Zo waren er de beheersing van het opbarstrisico, onverwachte ‘hedendaagse’ eisen vanwege Natura2000/stikstof-depositie en PFOS, maar ook het beperken van overlast tijdens de realisatie.

Het contract was volledig afgestemd op een landschapsplan dat parallel door de landschapsarchitect is opgesteld. Namens Aveco de Bondt gaf de projectmanager leiding aan het contractvoorbereidende IPM-team en vormde de verbindende schakel met het IPM-team van Rijnland.behaalde resultaat

Allereerst heeft onze PM leiding gegeven aan het tenderteam bij Aveco de Bondt en de minicompetitie van HH Rijnland gewonnen. De kwaliteit is daarbij in de boordeling doorslaggevend geweest.

Als resultaat van contractvoorbereiding is een op de UAV-gc gebaseerde vraagspecificatie opgesteld. Daarbij is in de set van informatieve documenten een reeks technische documenten en omgevingsdocumenten bijgevoegd. Ook is de inschrijvingsleidraad en het EMVI-beoordelingsprotocol opgesteld, net als een op SSK methodiek gebaseerde raming van uitvoeringskosten.

Vorige slide
Volgende slide
logo-white

Aveco de Bondt

Wij helpen overheden en marktpartijen met vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, klimaat, bouw en duurzaamheid. We doen onderzoek, ontwerpen kunst- en bouwwerken, adviseren over aanpak en beleid en ondersteunen projecten in de uitvoering. Ook zijn we actief binnen actuele thema’s zoals de omgevingswet, assetmanagement, circulaire economie, klimaatadaptatie en (verkeers)veiligheid.

Gerelateerd

Voeg je header hier toe