Projectmanagement dijkversterking Markermeerdijken
01-02-2015

Projectmanagement dijkversterking Markermeerdijken

Projectmanagement

OPdracht

Het project Markermeerdijken (33km dijkversterking, kosten 360 miljoen euro) kan omschreven worden als enerverend vanwege grote (politieke) gevoeligheden, technische complexiteiten en een harde deadline. De omgeving was bijzonder mondig, een echte uitdaging voor een projectmanager en zijn IPM-team.

Opdracht voor de interim projectmanager was de verkenningsfase binnen een jaar af te ronden en de overdracht aan een alliantie voor te bereiden en vorm te geven.

UItvoering

Kristal Compagnie heeft de structuur gecreëerd voor een effectieve samenwerking, met onder andere een brede adviesgroep en hoogwaardige begeleidingscommissie (inclusief top ministerie). Met behulp van deze structuur, plus veel keukentafelgesprekken, zijn verschillende alternatieven geformuleerd en is uiteindelijk het draagvlak gecreëerd om belangrijke keuzen te maken.

Behaalde resultaten

  • Verkenningsfase volledig afgerond.
  • Voorkeursalternatieven uitgewerkt en belangrijke keuzes gemaakt.
  • Alliantie tot stand gekomen en overdracht uitgevoerd.

Bijzonderheden

Naast het eigenlijke project is er samen met de HRM-organisatie een flankerend beleid ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de staande organisatie en het project op elkaar aansluiten.

Previous slide
Next slide
logo-hhnk-donkerblauw

Hoogheemraadschap hollands noorderkwartier

Wij zijn een overheidsinstantie met een democratisch gekozen bestuur en een eigen belastingsysteem. Onze bestuurlijke organisatie lijkt erg op die van een gemeente. Het grote verschil is dat wij een begrensde, functionele taak hebben. We werken aan dijken: we beschermen inwoners tegen overstromingen. Water: we zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater. Wegen: we beheren en onderhouden plattelandswegen. We doen dat in Hollands Noorderkwartier: Noord-Holland boven het Noordzeekanaal

Gerelateerd

Voeg je header hier toe