Experts in ruimtelijke projecten

Experts in ruimtelijke projecten

Kristal Compagnie heeft tal van experts in ruimtelijke projecten in: Civiele techniek, Waterveiligheid, Energietransitie, Infrastructuur, Waterzuivering, Gebiedsontwikkeling, Nieuwe energie, Watersystemen & Energie- infrastructuur.

IPM

Het Integraal Project Management- (of IPM-) Model is een uitermate geschikte en veelgebruikte methode voor grote ruimtelijke projecten.


Het IPM-model bestaat uit vijf deelgebieden: 

  • Projectmanagement
  • Projectbeheersing
  • Omgevingsmanagement
  • Technisch management
  • Aanbestedings- en contractmanagement

Projectmanagement

Kristal Compagnie biedt een ruime keus uit mensen die op uitstekende wijze een project, proces of programma kunnen leiden. Zij werken vanuit het IPM model, maar beheersen ook methodieken als PRINCE2. Onze projectmanagers werken integraal en bedenken vanuit het uiteindelijke doel   wat de eerste stap en de juiste vervolgstappen moeten zijn. Onze projectmanagers leren van elkaar door samenwerking en constante intervisie.

Projectbeheersing

Projectbeheersing wordt steeds belangrijker in ruimtelijke projecten, zeker wanneer die groter en complexer zijn. Projectbeheersing is dan ook een belangrijk speerpunt binnen Kristal Compagnie. Wij leveren de senior professionals die de rol van manager projectbeheersing met verve vervullen. Daarbij zijn zij de managers die een team van specialisten aansturen en afhankelijk van het type project en de gekozen contractering, de juiste beheersing opzetten.

Kristal Compagnie is volledig thuis in de diverse domeinen van projectbeheersing. We hebben senior specialisten in risicomanagement, planningsmanagement, financieel management, kwaliteitsmanagent, informatiemanagement en projectkostenramingen.

Technisch management

Onze technisch managers leiden het ontwerpproces en werken integraal samen met het interim procesmanagementteam. In interactie met omgevingsmanagement en andere specialisten komen ze tot de best mogelijke oplossingen. Ook het toezicht op onderzoek en uitvoering is in goede handen bij onze technisch managers.

Van dijkversterkingen, waterhuishouding en waterzuivering tot energietransitie en van aanleg en onderhoud van wegen en waterwegen tot de kunstwerken die daarbij horen, binnen Kristal Compagnie zijn alle specialismen vertegenwoordigd.

Omgevingsmanagement

Onze omgevingsmanagers hebben letterlijk en figuurlijk oog voor de omgeving. De integrale aanpak van het IPM-model is hun basis. Ze weten belanghebbenden te betrekken en mee te nemen. In dialoog met technisch management komen ze tot de beste en breed gedragen oplossingen.

Uiteraard zijn alle plannen waar wij aan bijdragen omgevingswetproof. We beschikken over een uitgebreid kennisnetwerk Omgevingswet voor de definitieve (juridische) toets.

Aanbestedings- en contractmanagement

Onze contractmanagers zijn breed inzetbaar rond onder meer aanbestedingen, inkoop, toetscoördinatie en audits. Ze zijn goed bekend met geïntegreerde en andere innovatieve contractvormen en de risico’s die daarbij horen. Leden van Kristal Compagnie werken vooral voor (publieke) opdrachtgevers, maar kennen uit eigen ervaring ook de kant van opdrachtnemers. Daarbij zijn we altijd alert op mogelijke belangenverstrengeling.

We zijn groot voorstander van het gebruik van Systems Engineering (SE). Daarmee leggen we de eisen van de klant eenduidig en traceerbaar vast om deze te vertalen naar ontwerp en uitvoering. We doen dit in combinatie met Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).

Kristal Compagnie blinkt uit in haar aanbod van IPM-rolhouders en ondersteunende specialisten, zoals: projectsecretarissen, managementassistenten, planners, adviseurs in risicomanagement, kostendeskundigen, project controllers of financieel adviseurs, scopemanagers, informatiemanagers, kwaliteitsmanagers, communicatieadviseurs, adviseurs kabels en leidingen, grondverwervers/rentmeesters, adviseurs vergunningen, MER-specialisten, technisch adviseurs, geotechneuten, GIS-specialisten, adviseurs Systems Engineering (SE), inkoopadviseurs, toetscoördinatoren en lead auditors. 

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Kristal Compagnie heeft tal van experts in ruimtelijke projecten in: Civiele techniek, Waterveiligheid, Energietransitie, Infrastructuur, Waterzuivering, Gebiedsontwikkeling, Nieuwe energie, Watersystemen & Energie- infrastructuur.