Risicobeoordeling ‘Halve aansluiting A6’
01-03-2016

Risicobeoordeling ‘Halve aansluiting A6’

Projectbeheersing
Projectbeheersing

Opdracht

De provincie Flevoland was verantwoordelijk voor de uitvoering van het project ‘Halve aansluiting A6’, met financiering van het Rijk. Dit project hing samen met drie andere, die allen beogen de bereikbaarheid van de luchthaven Lelystad te verbeteren. Voor de ‘Halve aansluiting A6’ moest een ROK (Realisatie Overeenkomst) afgesloten worden, op basis van een degelijke kostenraming (SSK) en gekende risico’s. Er was een faire verdeling nodig van risico’s tussen Rijk en Provincie. Onze opdracht was om in een tijdsbestek van zes weken een gedegen risicoanalyse uit te voeren (“volledig en robuust”), de SSK te toetsen en planningsaspecten te onderbouwen. Er was al veel nagedacht en er lagen ook veel documenten, maar er was nog weinig samenhang en daarmee veel onzekerheid.

Uitvoering

De aanpak bestond uit een documentenstudie, interviews met diverse betrokkenen, risicosessies met het managementteam en vooral beoordeling door onze eigen deskundigen. De focus lag op het vaststellen en analyseren van de belangrijkste risico’s, het creëren van overzicht en inzicht. We hebben effectief gespard met betrokkenen. Dit alles in goed teamwork en onder hoge tijdsdruk, dus ook inzet op ongebruikelijke tijdstippen.

Behaalde resultaat

  • Risicoprofiel opgesteld op basis van standaardmodel, met omschrijvingen, oorzaken, gevolgen, kans op optreden en mitigatie.
  • SSK en planningen getoetst en verbeterd, in lijn met risicoprofiel.
  • Projectteam terug ‘in control’ gebracht.

Ik heb jullie inzet en betrokkenheid enorm gewaardeerd, zodat we binnen korte termijn een baseline hebben kunnen krijgen op dit terrein voor de halve aansluiting. In een wat onmogelijke opdracht is dit door jullie toch op een goede manier vormgegeven en afgerond. Daarvoor mijn dank.

Carolien Visser –
Projectmanager provincie Flevoland

Vorige slide
Volgende slide
logo_provincie_Flevoland

provincie flevoland

Provincie Flevoland zet zich in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Flevolanders. Wij zijn actief op verschillende terreinen: cultuur en erfgoed, economie, energie en duurzaamheid, Europa, gebiedsontwikkeling, natuur, omgeving, ruimte en landschap, recreatie, toerisme, sport en water.

Gerelateerd

Voeg je header hier toe