Ondersteuning opstart Sterke Lekdijk
01-04-2017

Ondersteuning opstart Sterke Lekdijk

ContractmanagementOmgevingsmanagementProjectbeheersingProjectmanagementTechnisch Management
ContractmanagementOmgevingsmanagementProjectbeheersingProjectmanagement

OPdracht

Ondersteunen en opleiden van twee relatief onervaren IPM projectteams bij het opstellen van hun plannen van aanpak voor de verkenning van twee HWBP projecten. Het ging hier om de eerste projecten van het programma ‘Sterke Lekdijk’. Dit betrof de snelle opstart van de dijkversterkingprojecten Salmsteke en Wijk bij Duurstede – Amerongen tot aan het verkrijgen van de subsidie­beschikkingen. Het was daarmee ook een vliegende start voor het hele programma Sterke Lekdijk. De doelstelling was om de opdracht binnen een taakstellende deadline te realiseren.

UItvoering

De leden van Kristal Compagnie realiseerden zich dat de vraag primair draaide om de ondersteuning van de HDSR IPM-teams. Daarbij moesten ze een zo groot mogelijk leereffect bewerkstelligen richting volledig zelfstandig opererende projectteams. Tegelijkertijd is Kristal Compagnie de uitdaging aangegaan om de projectdoelen (met een ambitieuze planning en resultaatverplichting) te behalen. Om die reden hebben we ervoor gekozen om een compleet IPM-schaduwteam in te zetten, aangevuld met specialisten op het terrein van planning, kostenraming, projectbeheersing en -ondersteuning en een technisch auteur.

Als Kristal Compagnie hebben we met de uitvoering van deze opdracht aangetoond de kennis, ervaring en aanpak op alle IPM-vakgebieden, in huis te hebben. We hebben een typische waterschapopgave op vernieuwende wijze, op tijd en met hoge kwaliteit op kunnen leveren. Bij de begeleiding en coaching van de twee IPM-teams hebben we kunnen putten uit jarenlange ervaring in de begeleiding van IPM-teams en specifiek HWBP projectteams. Kern van onze aanpak is geweest om, op basis van een veilige omgeving met wederzijds vertrouwen, de IPM-rolhouders zichtbaar, maar op de achtergrond te ondersteunen. Zij konden hun werkzaamheden zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren. Waar kennis en ervaring ontbrak, is het meester-gezel-leerling principe gehanteerd: eerst voordoen, vervolgens samendoen en daarna zelf doen. Naast de vakinhoudelijke kennis zijn storytelling, challenging en coaching de belangrijkste competenties geweest die het Kristal Compagnie schaduwteam heeft getoond.Behaalde resultaten

Door de grote ambitie van het waterschap is dit ook voor ons een spannende opdracht geweest. Het eindresultaat was dat beide HDSR IPM-teams tot zelfstandigheid zijn gekomen, en dat de subsidiebeschikking voor beide projecten op tijd is aangevraagd en verkregen. Daarvoor heeft het Kristal Compagnie team ook belangrijke inhoudelijke bijdragen moeten leveren. In de zomer van 2019 is van het eerste van de twee projecten de verkenning afgerond en het VKA opgeleverd, geheel volgens het opgestelde Plan van Aanpak.feedback van de opdrachtgever

Tijdens de evaluatie van de opdracht hebben alle betrokkenen, zowel de twee projectteams als de opdrachtgever, uitgesproken dat de kracht en inzet van het schaduwteam essentieel zijn geweest. Verder heeft ‘loslaten’ tegen het einde van de opdracht bewezen dat de teams klaar waren voor het vervolg. Ook heeft HDSR gemeld dat Kristal Compagnie de opdracht naar volle tevredenheid heeft uitgevoerd. Het heeft daarmee een bijdrage geleverd aan het HWBP programma als een ‘vliegwiel’ naar een lerende organisatie voor de Sterke Lekdijk.

Vorige slide
Volgende slide
logo-hdsr

Hoogheemraadschap de stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Ons werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Wij zijn er voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten.

Gerelateerd

Voeg je header hier toe