Programmamanagement HWBP Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
10-01-2024

Programmamanagement HWBP Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Projectmanagement
Projectmanagement

OPdracht

Het (n)HWBP is gericht op primaire keringen die tijdens de derde toets rondes zijn afgekeurd. Dit betreft voor HHNK 107,7 kilometer en 61 kunstwerken (raming 855 mio euro). De actuele HHNK-opgave tot 2050 betreft in totaal 37,5 kilometer te versterken dijkvakken (inclusief koppelstukken) en 11 kunstwerken als onderdeel van een primaire kering (raming 393 mio euro).

HHNK heeft voor HWBP-2 de opdracht gekregen om de afgekeurde 102,51 kilometer primaire waterkeringen te laten voldoen aan de veiligheidsnormen (raming 1,3 miljard euro). Deze moeten in 2027 voldoen aan de norm.

Uitvoering

Binnen HHNK was de programmamanager HWBP ook Ambtelijk Opdrachtgever en daarmee verantwoordelijk voor de aansturing van het HWBP-programma. Dit betrof de directe aansturing van het programmateam (4 fte) en de negen lopende HWBP-projecten. 

Daarnaast was de programmamanager namens HHNK vertegenwoordigd in de ontwikkeling van de landelijke alliantie HWBP i.s.m. de Programma Directie HWBP.

Aandachtsgebieden

  • Programmamanagement 
  • Professionalisering
  • Duurzaamheid
  • Innovatie
  • Landelijk (bestuurlijke) ontwikkelingen.
Vorige slide
Volgende slide

waterschap rivierenland

Wij zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater en veilige dijken. We gebruiken de nieuwste inzichten en innovatieve technieken om de dijken klaar te maken voor de toekomst. Ook zorgen wij dat het water op peil staat: niet te hoog, niet te laag. En voldoende voor mens, dier en plant. En we zorgen dat vaarwegen veilig, schoon en heel blijven. En dat er geen overlast is voor omwonenden. Dit doen we op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard. Daarnaast zijn wij ook nog verantwoordelijk voor polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Het is onze taak die begaanbaar en veilig te houden voor auto’s en fietsers.

Gerelateerd

Voeg je header hier toe