Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

Projectmanagement
Projectmanagement

Door klimaatverandering stijgt het waterniveau van de zee en komen in rivieren vaker hoge waterstanden voor. Tegelijkertijd daalt op veel plekken in Nederland de bodem. Ook in de Krimpenerwaard hebben we hiermee te maken. De dijk langs de Hollandsche IJssel beschermt de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen moet de dijk tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel worden versterkt en verhoogd. Dat gebeurt in het project KIJK: Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.

 

Versterken van banden
Bij Kristal Compagnie zijn we trots op onze rol in het versterken van niet alleen structuren, maar ook de banden tussen gemeenschappen. KIJK is een levendig voorbeeld van onze toewijding aan excellentie, samenwerking en het bouwen van een duurzame toekomst. Samen blijven we verder gaan, kristalhelder en betrokken.

Versterken in fasen
De voorbereiding van een dijkversterking gebeurt in twee fasen: de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase. De verkenningsfase was van 2015-2018. Doel van de verkenning was om een ontwerp op hoofdlijnen voor de dijkversterking vast te stellen waarin zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met alle belangen.

Op dit moment bevindt het project zich in de planuitwerkingsfase. Na de wettelijke procedures volgt de realisatiefase. De start van de realisatiefase staat gepland voor eind 2024. In april 2025 starten de werkzaamheden buiten. Na het afronden van de werkzaamheden volgt de nazorgfase en is de verwachting dat de dijk in 2028 klaar is. Blijf op de hoogte en lees meer over KIJK via hhsk.nl/KIJK.

Vorige slide
Volgende slide

Gerelateerd

Voeg je header hier toe