De Kristal Compagnie

RUIMTELIJKE PLANNEN REALISEREN

De Kristal Compagnie biedt opdrachtgevers vooruitstrevende en kristalheldere oplossingen voor het realiseren van complexe ruimtelijke projecten. Resultaat, flexibiliteit, kostenbeheersing en kwaliteit voeren de boventoon in een vernieuwend aanbod van maatwerkproducten. Toewijding,  innovatie, ontwikkeling, resultaatverplichting en partnership staan centraal in de aanpak, waarbij het belang van de opdrachtgever centraal staat.

Opdrachtgevers die zoeken naar kwaliteit hebben de oplossing gevonden: de Kristal Compagnie. Een coöperatie van hoog gekwalificeerde, zelfstandige ondernemers die uit ervaring weten voor welke uitdagingen opdrachtgevers staan. Het robuust, flexibel en kostenefficiënt uitvoeren van projecten vraagt om uitzonderlijke project planning en beheersing. Daarbij past onze uitzonderlijke dienstverlening.

AANDACHTSGEBIEDEN:

Waterbescherming – Civiele projecten – Ruimtelijke ordening – Gebiedsontwikkeling  – Energie transitie

Laatste nieuws:

  • Demografische, economische, sociale en ruimtelijke ontwikkelingen 2020-2050

    Tijdens de ledenvergadering van KCC op 7 april 2021 besprak Koos van Dijken, senior-onderzoeker bij Platform31, vanuit de optiek van gemeenten en regio’s belangrijke trends, ontwikkelingen, uitdagingen, opgaven en onzekerheden in de demografische, economische, sociale en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland voor de komende 30 jaar. Wat betekent bijv. de vergrijzing voor de benodigde woningmarkt? Wat gaat er veranderen in de mobiliteitspatronen en wat betekent dat voor de ruimtelijke ontwikkeling? ‘Food for thought’ en interessante vraagstukken, zo oordeelden de leden na afloop. Informatie die wij als KCC zeker in ons dagelijks werk bij onze opdrachtgevers mee zullen nemen!