De Kristal Compagnie

RUIMTELIJKE PLANNEN REALISEREN

De Kristal Compagnie biedt opdrachtgevers vooruitstrevende en kristalheldere oplossingen voor het realiseren van complexe ruimtelijke projecten. Resultaat, flexibiliteit, kostenbeheersing en kwaliteit voeren de boventoon in een vernieuwend aanbod van maatwerkproducten. Toewijding,  innovatie, ontwikkeling, resultaatverplichting en partnership staan centraal in de aanpak, waarbij het belang van de opdrachtgever centraal staat.

Opdrachtgevers die zoeken naar kwaliteit hebben de oplossing gevonden: de Kristal Compagnie. Een coöperatie van hoog gekwalificeerde, zelfstandige ondernemers die uit ervaring weten voor welke uitdagingen opdrachtgevers staan. Het robuust, flexibel en kostenefficiënt uitvoeren van projecten vraagt om uitzonderlijke project planning en beheersing. Daarbij past onze uitzonderlijke dienstverlening.

AANDACHTSGEBIEDEN:

Waterbescherming – Civiele projecten – Ruimtelijke ordening – Gebiedsontwikkeling  – Energie transitie

Laatste nieuws:

 • aug 2020 – Mooie opdracht KC voor WDOD: verbeteren en verduurzamen RWZI Echten.

  Binnen de raamovereenkomst ‘Waterkracht’ gaat de Kristal Compagnie een heel team leveren om samen met de mensen van Waterschap Drents Overijsselse Delta een grote verbetering tot stand te brengen aan de RWZI Echten.

  Het waterschap draagt met verbeteringen aan de slibvergistingsinstallatie van RWZI Echten tegelijk ook substantieel bij aan duurzaamheidsdoelen uit het Klimaatakkoord. Behalve het omzetten van biogas in groengas worden geavanceerde technieken verkend en toegepast, zoals aquathermie en het afvangen van CO2.

  Deze ontwikkelingen gaan hand in hand met de verdere professionalisering van het waterschap als lerende organisatie. Kristal Compagnie geeft daarmee ook meteen invulling aan de eigen ontwikkeldoelen inzake partnerschap: het project als hefboom. naar kennisdeling en -ontwikkeling.

  Dit laat wederom de kracht van de coöperatie zien: kundige en betrokken leden die bereid zijn te investeren in partnerschap. We gaan ervoor!

  Zie ook het volledige bericht op LinkedIn.