De Kristal Compagnie

RUIMTELIJKE PLANNEN REALISEREN

De Kristal Compagnie biedt opdrachtgevers vooruitstrevende en kristalheldere oplossingen voor het realiseren van complexe ruimtelijke projecten. Resultaat, flexibiliteit, kostenbeheersing en kwaliteit voeren de boventoon in een vernieuwend aanbod van maatwerkproducten. Toewijding,  innovatie, ontwikkeling, resultaatverplichting en partnership staan centraal in de aanpak, waarbij het belang van de opdrachtgever centraal staat.

Opdrachtgevers die zoeken naar kwaliteit hebben de oplossing gevonden: de Kristal Compagnie. Een coöperatie van hoog gekwalificeerde, zelfstandige ondernemers die uit ervaring weten voor welke uitdagingen opdrachtgevers staan. Het robuust, flexibel en kostenefficiënt uitvoeren van projecten vraagt om uitzonderlijke project planning en beheersing. Daarbij past onze uitzonderlijke dienstverlening.

AANDACHTSGEBIEDEN:

Waterbescherming – Civiele projecten – Ruimtelijke ordening – Gebiedsontwikkeling  – Duurzame energie

Laatste nieuws:

  • mei 2018 – Raamovereenkomst met HH De Stichtse Rijnlanden

    HDSR heeft 6 percelen (voorlopig) gegund aan ‘Waterbond’, wat daarmee de meest succesvolle mededinger was in de Europese aanbesteding ‘Detacheringsdiensten’. De combinatie Waterbond bestaat uit Ingenieursbureau Tauw en de Kristal Compagnie Coöperatie als hoofdaannemers, aangevuld met een zestal gespecialiseerde onderaannemers. Onze ervaring, visie en enthousiast ondernemerschap hebben ook hier weer de doorslag gegeven. En daar zijn we trots op!

    Wij feliciteren alle winnaars uit deze tender en kijken vooruit naar het opbouwen van een mooi partnerschap met hen en opdrachtgever HDSR.