De Kristal Compagnie

RUIMTELIJKE PLANNEN REALISEREN

De Kristal Compagnie biedt opdrachtgevers vooruitstrevende en kristalheldere oplossingen voor het realiseren van complexe ruimtelijke projecten. Resultaat, flexibiliteit, kostenbeheersing en kwaliteit voeren de boventoon in een vernieuwend aanbod van maatwerkproducten. Toewijding,  innovatie, ontwikkeling, resultaatverplichting en partnership staan centraal in de aanpak, waarbij het belang van de opdrachtgever centraal staat.

Opdrachtgevers die zoeken naar kwaliteit hebben de oplossing gevonden: de Kristal Compagnie. Een coöperatie van hoog gekwalificeerde, zelfstandige ondernemers die uit ervaring weten voor welke uitdagingen opdrachtgevers staan. Het robuust, flexibel en kostenefficiënt uitvoeren van projecten vraagt om uitzonderlijke project planning en beheersing. Daarbij past onze uitzonderlijke dienstverlening.

23 mei 2017: De Kristal Compagnie neemt deel aan de Dijkwerkersdag 2017 van het HWBP

 Samen met Twynstra Gudde Water verzorgt de Kristal Compagnie de workshop: ‘Tijd om innovaties te oogsten: Over belangen en barrières in het innovatieproces’. Warm aanbevolen op de Dijkwerkersdag 2017!

April 2017: De Kristal Compagnie wint aanbesteding bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Wij gaan met een zeer ervaren topteam de IPM-teams van de dijkversterkingsprojecten Salmsteke en Wijk bij Duurstede – Amerongen op gang helpen en daarna verder ondersteunen. Het gaat daarbij om een leertraject en het daadwerkelijk opstellen van hoogwaardige plannen van aanpak voor de verkenningsfase. Onze ervaring, visie en enthousiast ondernemerschap hebben de doorslag gegeven in de keuze van HDSR voor de Kristal Compagnie!

December 2016: De Kristal Compagnie wint aanbesteding bij Rijkswaterstaat.

Voor een periode van 3 jaar leveren wij Vergunningsverlening, als een product, voor RWS West Nederland (WNZ, WNN en Z&D). Het gaat om vergunningen Waterkwaliteit, Waterbeheer en Beheer Rijkswaterstaatswerken.

AANDACHTSGEBIEDEN:

Waterbescherming – Civiele projecten – Ruimtelijke ordening – Gebiedsontwikkeling  – Duurzame energie