De Kristal Compagnie

RUIMTELIJKE PLANNEN REALISEREN

De Kristal Compagnie biedt opdrachtgevers vooruitstrevende en kristalheldere oplossingen voor het realiseren van complexe ruimtelijke projecten. Resultaat, flexibiliteit, kostenbeheersing en kwaliteit voeren de boventoon in een vernieuwend aanbod van maatwerkproducten. Toewijding,  innovatie, ontwikkeling, resultaatverplichting en partnership staan centraal in de aanpak, waarbij het belang van de opdrachtgever centraal staat.

Opdrachtgevers die zoeken naar kwaliteit hebben de oplossing gevonden: de Kristal Compagnie. Een coöperatie van hoog gekwalificeerde, zelfstandige ondernemers die uit ervaring weten voor welke uitdagingen opdrachtgevers staan. Het robuust, flexibel en kostenefficiënt uitvoeren van projecten vraagt om uitzonderlijke project planning en beheersing. Daarbij past onze uitzonderlijke dienstverlening.

AANDACHTSGEBIEDEN:

Waterbescherming – Civiele projecten – Ruimtelijke ordening – Gebiedsontwikkeling  – Duurzame energie

Laatste nieuws:

  • dec 2017 – ALV Kristal Compagnie Coöperatie

    Tijdens de reguliere maandelijkse ledenbijeenkomsten van november en december is er, in 2 delen, ook een formele ledenvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke ALV items, zoals bestemming van de winst, is Wim van der Weijden herkozen als bestuurslid. Oskar de Kuijer werd nipt tweede.

    Het bestuur en de vergadering toonden zich zeer tevreden over de groei van de Kristal Compagnie, zowel in aantal leden (nu 21) als opdrachtgevers en opdrachten. We gaan ons bezinnen of de procedures en regels van de coöperatie aanpassing behoeven. Een drietal ledencommissies gaat zich hierover buigen.