De Kristal Compagnie

RUIMTELIJKE PLANNEN REALISEREN

De Kristal Compagnie biedt opdrachtgevers vooruitstrevende en kristalheldere oplossingen voor het realiseren van complexe ruimtelijke projecten. Resultaat, flexibiliteit, kostenbeheersing en kwaliteit voeren de boventoon in een vernieuwend aanbod van maatwerkproducten. Toewijding,  innovatie, ontwikkeling, resultaatverplichting en partnership staan centraal in de aanpak, waarbij het belang van de opdrachtgever centraal staat.

Opdrachtgevers die zoeken naar kwaliteit hebben de oplossing gevonden: de Kristal Compagnie. Een coöperatie van hoog gekwalificeerde, zelfstandige ondernemers die uit ervaring weten voor welke uitdagingen opdrachtgevers staan. Het robuust, flexibel en kostenefficiënt uitvoeren van projecten vraagt om uitzonderlijke project planning en beheersing. Daarbij past onze uitzonderlijke dienstverlening.

AANDACHTSGEBIEDEN:

Waterbescherming – Civiele projecten – Ruimtelijke ordening – Gebiedsontwikkeling  – Duurzame energie

Laatste nieuws:

  • jan 2020 – Jubileumjaar Kristal Compagnie!

    Dit jaar gaat de Kristal Compagnie Coöperatie haar eerste lustrum vieren. Een jubileum commissie is al hard aan het werk om de nodige festiviteiten te organiseren.

    In zijn Nieuwjaarstoespraak maakte voorzitter Wim van der Weijden melding van dit heuglijke feit. Bij de Nieuwjaarsbijeenkomst, gehouden op 8 januari in het koetshuis van kasteel Haarzuilen, waren ruim 40 leden en vrienden van de coöperatie aanwezig. In zijn toespraak gaf Wim ook toelichting op de plannen van het coöperatiebestuur voor 2020, wat vooral een jaar van “binden, boeien en consolideren” moet gaan worden. Met veel aandacht voor het leveren van kwaliteit, het benutten van onze gezamenlijke kennis en ontwikkelen van meer eigen producten. We zijn een community van ondernemers en willen zeker geen “detacheringsclub” worden.