De Kristal Compagnie

RUIMTELIJKE PLANNEN REALISEREN

De Kristal Compagnie biedt opdrachtgevers vooruitstrevende en kristalheldere oplossingen voor het realiseren van complexe ruimtelijke projecten. Resultaat, flexibiliteit, kostenbeheersing en kwaliteit voeren de boventoon in een vernieuwend aanbod van maatwerkproducten. Toewijding,  innovatie, ontwikkeling, resultaatverplichting en partnership staan centraal in de aanpak, waarbij het belang van de opdrachtgever centraal staat.

Opdrachtgevers die zoeken naar kwaliteit hebben de oplossing gevonden: de Kristal Compagnie. Een coöperatie van hoog gekwalificeerde, zelfstandige ondernemers die uit ervaring weten voor welke uitdagingen opdrachtgevers staan. Het robuust, flexibel en kostenefficiënt uitvoeren van projecten vraagt om uitzonderlijke project planning en beheersing. Daarbij past onze uitzonderlijke dienstverlening.

juli 2017: De Kristal Compagnie wint aanbesteding IPM-rollen bij Waterkracht

De Kristal Compagnie Coöperatie is door vier waterschappen gekozen als samenwerkings-partner voor de komende vier jaar! Deze vier waterschappen, verenigd als  ‘Waterkracht’, gaan samen met Kristal Compagnie en drie collega-marktpartijen de opzet van het partnerschap verder uitwerken. Wij gaan de 4 waterschappen ondersteunen bij de invulling van alle IPM-rollen, maar ook kennis overdragen en borgen. Onze ervaring, visie en enthousiast ondernemerschap hebben ook hier de doorslag gegeven. En daar zijn we natuurlijk trots op!

                                      

april 2017: De Kristal Compagnie wint aanbesteding bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Wij gaan met een zeer ervaren topteam de IPM-teams van de dijkversterkingsprojecten Salmsteke en Wijk bij Duurstede – Amerongen op gang helpen en daarna verder ondersteunen. Het gaat daarbij om een leertraject en het daadwerkelijk opstellen van hoogwaardige plannen van aanpak voor de verkenningsfase. Onze ervaring, visie en enthousiast ondernemerschap hebben de doorslag gegeven in de keuze van HDSR voor de Kristal Compagnie!

december 2016: De Kristal Compagnie wint aanbesteding vergunningsverlening bij Rijkswaterstaat.

Voor een periode van 3 jaar leveren wij Vergunningsverlening, als een product, voor RWS West Nederland (WNZ, WNN en Z&D). Het gaat om vergunningen Waterkwaliteit, Waterbeheer en Beheer Rijkswaterstaatswerken.

AANDACHTSGEBIEDEN:

Waterbescherming – Civiele projecten – Ruimtelijke ordening – Gebiedsontwikkeling  – Duurzame energie