Groot onderhoud oeverconstructies centrum Delft
01-09-2013

Groot onderhoud oeverconstructies centrum Delft

Contractmanagement
Contractmanagement

OPdracht

De vervanging van circa 1800 meter kademuur en het realiseren van zes nieuwe wachtplaatsen voor de beroepsvaart. Dit alles in het kader van groot onderhoud aan de oeverconstructies in het centrum van Delft en rondom de nieuwe Maximabrug in Alphen aan den Rijn: Totale projectomvang ca. 5,5 miljoen euro. De opdracht betrof het voorbereiden van de uitvoering, het begeleiden van het engineeringstraject, het opstellen van een aanbestedingsdossier, het contracteren van een aannemer, het begeleiden van de uitvoering door middel van Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) en de oplevering van het werk aan de beheersorganisatie.Uitvoering

Patrice heeft in de voorbereidingsfase het projectplan geschreven en de uitvraag voor de contractering van een ingenieursbureau opgesteld. Hij heeft de selectieprocedure voor het ingenieursbureau begeleid en was verantwoordelijk voor de overall coördinatie tijdens de voorbereidingsfase van het projectteam en het ingenieursbureau. Na afronding van de contractstukken was hij verantwoordelijk voor het contracteren van een aannemer door het opstarten, doorlopen en afronden van een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Tijdens de uitvoering heeft Patrice als technisch/contractmanager gefunctioneerd en had de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, scope, financiën, risico’s en het aansturen van een team van SCB toetsers voor de uitvoeringsbegeleiding.Behaalde resultaat

  • Oplevering van referentieontwerp en basisovereenkomst met vraagspecificatie en relevante annexen.
  • Beheersing aanbestedingstraject met kwaliteit als bepalende component voor de uiteindelijke selectie.
  • Tevreden stakeholders door het uitvoeren, implementeren en evalueren van het KES-proces.
  • Project in een complexe binnenstedelijke omgeving (kabels en leidingen, bomen, monumentale panden, kritische omgeving) binnen tijd, budget en kwaliteit opgeleverd.
  • Minimale hinder voor de vaarweggebruikers
  • Door de uitgevoerde SCB, de kennis en ervaring van de aannemer maximaal benut maar ook de verantwoordelijkheid en risico’s voor de opdrachtgever geborgd.

Patrice weet projecten goed op hoofdlijnen te sturen maar heeft ook oog voor belangrijke details. Een voorbeeld hiervan is dat Patrice zeer gedegen de te contracteren eisenboom in bovengenoemd project doorlopen heeft.

Ing. T.W. Heins –
bureauhoofd Onderhoud en Verbetering Stedelijk Gebied, Prov. Zuid-Holland

pzh-basislogo-rgb_export-figma

Provincie Zuid-Holland

We werken met trots aan maatschappelijke vraagstukken van morgen. En zien volop kansen in Zuid-Holland, omdat hier ontzettend veel samenkomt. Samen met andere overheden, ondernemers of onderzoekers verzilveren wij die kansen op een vernieuwende manier. Maar natuurlijk ook samen met jou, zodat Zuid-Holland elke dag beter wordt. Voor iedereen.

Gerelateerd

Voeg je header hier toe