Programmabeheersing dijkversterkingen Rivierenland
01-10-2012

Programmabeheersing dijkversterkingen Rivierenland

Projectbeheersing
Projectbeheersing

OPdracht

Het dijkverbeteringsprogramma van WSRL had een omvang van 800 miljoen euro en omvatte de landelijke programma’s Deltawet Grote Rivieren, HWBP-2, Ruimte voor de Rivieren, en het nieuw HWBP. De technische complexiteit zat in grondmechanica, de vele (technische) wet- en regelgeving waaraan voldaan moest worden en de vele technische afwegingen die in relatie tot de omgeving gemaakt moesten worden. Daarmee had het veel mogelijke oplossingsrichtingen en varianten.

Uitvoering

De manager programmabeheersing was de opsteller en eigenaar van het programmabeheersplan en stuurde de acht projectbeheersers aan in de twaalf projecten. Deze functie is verder geprofessionaliseerd, een dashboard is ingevoerd als management informatie tool, de IPM-rolhouders en programmadirecteur zijn waar nodig van advies voorzien en vele processen en procedures zijn sterk verbeterd.

Behaalde Resultaat

  • Het programma is geprofessionaliseerd en de organisatie is in control gekomen.
  • Het dijkversterkingprogramma is versneld naar uitvoering gebracht.

Als interim heeft René de omslag bewerkstelligd van het eerste plan programmabeheersing voor de dijkprogramma’s naar implementatie van projectbeheersing als taak, discipline, risicobenadering en cultuur van werken.

Johan Bakker –
projectdirecteur

Previous slide
Next slide
wr_logo_met_randen_72dpi

waterschap rivierenland

Wij zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater en veilige dijken. We gebruiken de nieuwste inzichten en innovatieve technieken om de dijken klaar te maken voor de toekomst. Ook zorgen wij dat het water op peil staat: niet te hoog, niet te laag. En voldoende voor mens, dier en plant. En we zorgen dat vaarwegen veilig, schoon en heel blijven. En dat er geen overlast is voor omwonenden. Dit doen we op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard. Daarnaast zijn wij ook nog verantwoordelijk voor polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Het is onze taak die begaanbaar en veilig te houden voor auto’s en fietsers.

Gerelateerd

Voeg je header hier toe