Marjolein de Groot

Marjolein

de Groot

Interim Manager| Projectmanager

Het bieden van duidelijkheid, structuur en rust zijn kernwaarden in haar werk. Marjolein houdt ervan oplossingen te brengen in complexe situaties, zoals moeizame communicatie en bij tegengestelde belangen. Haar coachingskwaliteiten zet ze op diverse manieren en momenten in. Ze weet een veilig werkklimaat te creëren waarbinnen mensen zich uitgenodigd voelen zich te uiten en te ontwikkelen.

Projectmanagement

ervaring

Haar sporen heeft ze ruimschoots verdiend in het ‘groene’ maatschappelijke domein; in de gebied-, landschap- en natuurontwikkeling bij een veelheid aan organisaties zoals Dienst Landelijk Gebied, provincies, natuur- en landschapsorganisaties en waterschappen. Altijd in leidinggevende rollen; in de lijn van organisaties, maar ook als programmamanager, procesbegeleider en projectleider/gebiedsontwikkelaar. Marjolein is een generalist op de inhoud en een specialist op het proces. De rollen die ze succesvol heeft vervuld zijn waarnemend manager Waterketen voor Wetterskip Fryslän, verandermanager Ecologie voor Waterschap Drents Overijsselse Delta en Coördinator stikstof en Natura 2000 voor BIJ12.

In het werk heeft ze haar omgevingsbewustzijn en bestuurssensitiviteit goed ontwikkeld en heeft ze altijd een vruchtbare relatie opgebouwd en onderhouden op diverse (ambtelijke) niveaus. Ze houdt ervan om samen met anderen mooie resultaten te halen.

duidelijkheid geeft rusT

– Marjolein de Groot –

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Het bieden van duidelijkheid, structuur en rust zijn kernwaarden in haar werk. Marjolein houdt ervan oplossingen te brengen in complexe situaties, zoals moeizame communicatie en bij tegengestelde belangen. Haar coachingskwaliteiten zet ze op diverse manieren en momenten in. Ze weet een veilig werkklimaat te creëren waarbinnen mensen zich uitgenodigd voelen zich te uiten en te ontwikkelen.