Duurzame slibgisting- en groengasinstallatie rioolwaterzuivering Echten

Homepage ContractmanagementOmgevingsmanagementProjectbeheersingProjectmanagementTechnisch Management ContractmanagementOmgevingsmanagementProjectbeheersingProjectmanagement   Interview door Moniek van Dijk, office manager van Kristal Compagnie met Jessica Stoker, de omgevingsmanager namens waterschap Drents Overijsselse Delta van het project op RWZI Echten. Wat: Bij het zuiveren van rioolwater ontstaat slib als restproduct, dat vervolgens in ongeveer 4 weken gedeeltelijk wordt vergist tot biogas. Vervolgens wordt dit […]

Patrick Gaynor

Patrick kenmerkt zich als een bevlogen bestuurder/manager. Hij is in staat om vanuit een zakelijke insteek, oog te hebben voor de menselijke kant van de zaak. Patrick zorgt ervoor dat hij op authentieke wijze zaken benoemd en in beweging brengt. Hij heeft een zeer scherp oog voor vernieuwing en weet transities vorm en inhoud te geven. Patrick is verbindend resultaatgericht.

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

Homepage Projectmanagement Projectmanagement Door klimaatverandering stijgt het waterniveau van de zee en komen in rivieren vaker hoge waterstanden voor. Tegelijkertijd daalt op veel plekken in Nederland de bodem. Ook in de Krimpenerwaard hebben we hiermee te maken. De dijk langs de Hollandsche IJssel beschermt de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen […]

Silvo de Haas

Als ervaren professional in project- en contractmanagement, brengt Silvo een dynamische mix van enthousiasme, plezier en gedrevenheid naar elke opdracht. Zijn benadering is besluitvaardig, doelgericht en hij streeft altijd naar het beste resultaat voor het project. Met zijn coachende houding en respect voor ieders kwaliteiten, vormt Silvo een waardevolle teamspeler die samenwerking hoog in het vaandel draagt.

Anita Willig-Kos

Anita is een gedreven, ervaren projectmanager met een verleden als omgevingsmanager. Ze is resultaatgericht en denkt in mogelijkheden, dat maakt dat wat ogenschijnlijk niet mogelijk lijkt toch werkelijkheid wordt. Dit doet ze door samen met het team de schouders er onder te zetten en in de omgeving op zoek te gaan naar de juiste partners. Hierbij komt een verleden als omgevingsmanager goed van pas. Ze is dan ook van mening dat de mensen samen het project maken en dat zij dit mede faciliteert.

Programmamanagement HWBP Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Homepage 10-01-2024 Projectmanagement Projectmanagement OPdracht Het (n)HWBP is gericht op primaire keringen die tijdens de derde toets rondes zijn afgekeurd. Dit betreft voor HHNK 107,7 kilometer en 61 kunstwerken (raming 855 mio euro). De actuele HHNK-opgave tot 2050 betreft in totaal 37,5 kilometer te versterken dijkvakken (inclusief koppelstukken) en 11 kunstwerken als onderdeel van een […]

Programmamanagement HWBP dijkversterkingen Rivierenland

Homepage 10-01-2019 Projectmanagement Projectmanagement OPdracht Het dijkverbeteringsprogramma van WSRL had een opgave van ca 440km (begroting ca 3,6 miljard euro) en omvatte de landelijke programma’s Deltawet Grote Rivieren, HWBP-2, Ruimte voor de Rivieren, en het nieuw HWBP. De technische complexiteit zat in grondmechanica, de vele (technische) wet- en regelgeving waaraan voldaan moest worden en de […]

Atse Numan

Atse is een betrouwbare, contentieuze en ervaren manager die zich makkelijk staande houdt in complexe dossiers. Hij voelt zich thuis in technologische omgevingen en heeft een grote politiek bestuurlijke sensitiviteit. Hij is slim, gaat voor een goed resultaat en weet daarbij relaties goed te houden. Atse is breed inzetbaar als manager van projecten of programma’s, ook als ambtelijk opdrachtgever.

Marcel van Zutphen

Marcel is een professional in de waterketen die werkt en denkt vanuit het gezamenlijke belang. Hij is in staat oplossingen te bedenken en werkbare processen in te richten, hij gaat door waar anderen stoppen.

Victor Ludlam

Victor zet zijn kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement, financiën en bedrijfskunde in om grip te krijgen en te houden op programma’s en projecten. Projectteams op een prettige én voorspelbare manier keten overstijgend samen te laten werken geeft hem energie.