Patrick Gaynor

Patrick

Gaynor

Interim Manager| Programmamanager| Projectmanager

Patrick kenmerkt zich als een bevlogen bestuurder/manager. Hij is in staat om vanuit een zakelijke insteek, oog te hebben voor de menselijke kant van de zaak. Patrick zorgt ervoor dat hij op authentieke wijze zaken benoemd en in beweging brengt. Hij heeft een zeer scherp oog voor vernieuwing en weet transities vorm en inhoud te geven. Patrick is verbindend resultaatgericht.

OndernemerProjectmanagement

Ervaring

Vanuit verschillende profit- en adviesorganisaties heeft Patrick zich meer en meer bekwaamd toegelegd op de watersector. Patrick heeft verschillende advies, management (opdracht gevende), kwartiermaker en bestuursfuncties binnen verschillende profit en non-profitorganisaties vervuld.  Zijn ervaringsgebieden: HWBP, Waterketen, Watersysteem en Bedrijfsvoering.

complexe vraagstukken vragen vaak een nuchtere en heldere aanpak

– Patrick Gaynor –

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Patrick kenmerkt zich als een bevlogen bestuurder/manager. Hij is in staat om vanuit een zakelijke insteek, oog te hebben voor de menselijke kant van de zaak. Patrick zorgt ervoor dat hij op authentieke wijze zaken benoemd en in beweging brengt. Hij heeft een zeer scherp oog voor vernieuwing en weet transities vorm en inhoud te geven. Patrick is verbindend resultaatgericht.