Duurzame slibgisting- en groengasinstallatie rioolwaterzuivering Echten

Homepage ContractmanagementOmgevingsmanagementProjectbeheersingProjectmanagementTechnisch Management ContractmanagementOmgevingsmanagementProjectbeheersingProjectmanagement   Interview door Moniek van Dijk, office manager van Kristal Compagnie met Jessica Stoker, de omgevingsmanager namens waterschap Drents Overijsselse Delta van het project op RWZI Echten. Wat: Bij het zuiveren van rioolwater ontstaat slib als restproduct, dat vervolgens in ongeveer 4 weken gedeeltelijk wordt vergist tot biogas. Vervolgens wordt dit […]

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

Homepage Projectmanagement Projectmanagement Door klimaatverandering stijgt het waterniveau van de zee en komen in rivieren vaker hoge waterstanden voor. Tegelijkertijd daalt op veel plekken in Nederland de bodem. Ook in de Krimpenerwaard hebben we hiermee te maken. De dijk langs de Hollandsche IJssel beschermt de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen […]

Versterken Rijnkade Arnhem

Homepage OmgevingsmanagementProjectbeheersing OmgevingsmanagementProjectbeheersing In het hart van Arnhem vindt een indrukwekkend schouwspel plaats: de dijkversterking bij de Rijnkade. Hier, waar ingenieurs en vakmensen samenkomen om de stad te beschermen tegen de grillen van de natuur, heeft Kristal Compagnie haar kennis en expertise ingezet.  De Rijnkade is een dijk die ons beschermt tegen hoog water in […]

Erik Tempels

Autoriteit op het gebied van bouwkosten en kostenramingen en de daarbij behorende systematieken. Binnen de Kristal Compagnie werkt hij, met anderen, aan een veelbelovend product voor capaciteitsplanning bij ruimtelijke projecten en aan de introductie van de SSK systematiek bij opdrachtgevers.