Erik

Tempels

Kostendeskundige

Autoriteit op het gebied van bouwkosten en kostenramingen en de daarbij behorende systematieken. Binnen de Kristal Compagnie werkt hij, met anderen, aan een veelbelovend product voor capaciteitsplanning bij ruimtelijke projecten en aan de introductie van de SSK systematiek bij opdrachtgevers.

Projectbeheersing

Ervaring

Als Civiel Ingenieur is Erik zijn carrière begonnen als calculator en werkvoorbereider bij IGB. Daarna heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren projectmanager bij de Brink Groep, met speciale kennis van bestandsontwikkeling en kennissystemen. Voor o.a. Rijkswaterstaat, Shell, Gemeente Delft en Romein Beton ontwikkelde hij kostendatabanken met kostprijsgegevens en kengetallen.

Vanaf 2004 werkt hij met veel succes als zelfstandig bouwkostendeskundige voor diverse opdrachtgevers. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma beoordeelt hij kostenramingen van o.a. Waterschappen voor dijkversterkingsprojecten aan de subsidieregelingen. Als kostendeskundige adviseerde hij verder o.a. de projecten voor de 2e Coentunnel in Amsterdam en de Westerscheldetunnel. Momenteel adviseert hij het project Zuidasdok op het gebied van kosten.

Een goede kostenraming, op basis van een kostendatabank, is absoluut essentieel voor het welslagen van een project.

– Erik Tempels –

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Autoriteit op het gebied van bouwkosten en kostenramingen en de daarbij behorende systematieken. Binnen de Kristal Compagnie werkt hij, met anderen, aan een veelbelovend product voor capaciteitsplanning bij ruimtelijke projecten en aan de introductie van de SSK systematiek bij opdrachtgevers.