Marjolein van Dijk -de Groot

Het bieden van duidelijkheid, structuur en rust zijn kernwaarden in haar werk. Marjolein houdt ervan oplossingen te brengen in complexe situaties, zoals moeizame communicatie en bij tegengestelde belangen. Haar coachingskwaliteiten zet ze op diverse manieren en momenten in. Ze weet een veilig werkklimaat te creëren waarbinnen mensen zich uitgenodigd voelen zich te uiten en te ontwikkelen.

Gert-Jan Goelema

Gert-Jan is doelgericht en onderzoekt daarbij verschillende mogelijkheden om dat te bereiken. Hij is daarnaast nieuwsgierig naar de mening en werkwijze van anderen. Op deze manier verbindt hij zich met anderen en komt zo tot constructieve oplossingen.

Paul Jetten

Het is belangrijk dat we elkaar uitdagen, inspireren en oog hebben voor elkaars talenten, zodat nieuwe inzichten en kansen als vanzelf ontstaan. Want met name door ieders eigen daadkracht, motivatie en enthousiasme, zullen we samen succesvol zijn in de vaak complexe projectomgevingen.

Bouwine Lokkerbol

Bouwine is een ervaren manager op projecten die allemaal in het verlengde van het omgevingsmanagement liggen. De kant van de conditionering (vergunningen, bestemmingsplannen, milieu etc.) binnen het takenpakket als omgevingsmanager is voor haar bekend terrein. Daarnaast is ze sterk aan de procedurele kant, is ze juridisch onderlegd en heeft kennis van de Omgevingswet. Bouwine is een “mensen mens” en is sterk in het maken van de verbinding, zowel op persoonlijk als op organisatieniveau. Maar het allerbelangrijkste is haar enthousiasme en haar snel lerend vermogen.

Miranda van Ark

Miranda brengt structuur en systeem in het delen, vastleggen en verstevigen van kennis en samenwerken in organisaties. Of het nu gaat om een kennisplatform, gezamenlijke werkwijze of een verbetertraject. Sleutelwoorden zijn eigenaarschap en handelingsperspectief, voor alle betrokkenen. Daarbij creëert ze stevige, kwalitatieve producten vanuit haar gevoel voor structuur en vorm en ruime schrijfervaring. Ze begeleidt ook de strategische dialoog en intervisie in organisaties.

Maarten Keijsper

Maarten kan snel schakelen in complexe politiek gestuurde organisatie; hij brengt daarbij bestuurders en techneuten bij elkaar om zo gezamenlijk succes te boeken. Zijn coachend leiderschap laat mensen bloeien, waardoor gezamenlijk -gemotiveerd en geënthousiasmeerd- gebouwd kan worden aan de te behalen doelen, resultaat én visie. Maarten is een helper. Bij projecten of ontwikkelingen voor een snelle opstart en versnelling; om partijen bij elkaar te brengen en resultaat te boeken als het in een gebiedsproces, project of programma spannend is. Bij mensen om hen vanuit hunzelf te laten groeien en te innoveren, daar krijgt Maarten energie van!

Gabor Vis van Heemst

Zijn droom is om telkens weer de gewenste verandering te laten leven bij de betrokkenen en het zodanig wordt ingezet dat het duurzaam bijdraagt in organisaties. Hij helpt organisaties te professionaliseren en zorgt ervoor dat programmadoelen worden gehaald. Door zijn betrokken houding en duidelijke werkwijze weet Gabor het werkplezier in organisaties te verhogen.

Ronald Damen

Ronald is een echte teamspeler die snel inzicht krijgt en verschaft in de onderliggende problematiek van de vraag. Open, transparant en authentiek.

Wouter van Welzenis

Met een stevige basis in crisis- project- en lijnmanagement aan zowel opdrachtgever- als opdrachtnemerszijde is Wouter gewend te werken onder druk en voelt hij zich comfortabel in praktisch alle situaties, ook als kaders ontbreken.

Babette Aalbers

Durf en doorzettingsvermogen. Daar draait het bij Babette om. Babette is een enthousiast persoon met een positieve instelling. Flexibel, zelfstandig, open en organisatiesensitief kenmerken haar.