Verkenning Rijnlandroute

Verkenning Rijnlandroute

OmgevingsmanagementProjectmanagement
OmgevingsmanagementProjectmanagement

Opdracht

De betrokken gemeenten werden geconfronteerd met de wens van de provincie om een dwarsverbinding A4–A44–kust aan te leggen. Deze Rijnlandroute is erg moeilijk in te passen en te ‘verkopen’ aan bewoners en andere betrokkenen.

Als gecombineerd project- en omgevingsmanager voor de samenwerkende gemeenten had Kristal Compagnie de brede verantwoordelijkheid te vervullen om de verkenning tot een goed einde te brengen: een technische oplossing met draagvlak bij de vele stakeholders.

UItvoering

Kristal Compagnie heeft een omgevingsteam opgezet en aangestuurd, een strategie ontwikkeld om te komen tot een goede tracékeuze, veel overleg gehad met bewoners en bestuurlijke stakeholders (gemeenten, provincie, RWS, Hoogheemraadschap, ministerie) en de noodzakelijke onderzoeken en studies uitgevoerd.

Behaalde resultaat

  • Algehele weerstand van bewoners is omgezet in constructief overleg.
  • Tracékeuze gemaakt met lange boortunnel en ecoduct.
  • Bestuursovereenkomst tussen gemeenten en provincie en tussen provincie en Rijk.

Feedback van de opdrachtgever

De manier van werken en het behaalde resultaat zijn zeer gewaardeerd en geprezen door de betrokken wethouders.

Gert beschikt over een enorme kennis en jarenlange ervaring. Dat merk je meteen. Bij complexe projecten gaat het vooral om het verbinden van mensen en organisaties. Ook dat doet Gert uitstekend. Met alle plezier heb ik deelgenomen aan de bestuurlijke overleggen die door Gert zijn georganiseerd.

Drs. P.M.M. Van Ostaijen –
Wethouder Leidschendam-Voorburg Verkeer en Vervoer

Vorige slide
Volgende slide
wassenaar_logo_fc-jpg

Gemeente Wassenaar

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Gerelateerd

Voeg je header hier toe