Duurzame slibgisting- en groengasinstallatie rioolwaterzuivering Echten

Homepage ContractmanagementOmgevingsmanagementProjectbeheersingProjectmanagementTechnisch Management ContractmanagementOmgevingsmanagementProjectbeheersingProjectmanagement   Interview door Moniek van Dijk, office manager van Kristal Compagnie met Jessica Stoker, de omgevingsmanager namens waterschap Drents Overijsselse Delta van het project op RWZI Echten. Wat: Bij het zuiveren van rioolwater ontstaat slib als restproduct, dat vervolgens in ongeveer 4 weken gedeeltelijk wordt vergist tot biogas. Vervolgens wordt dit […]

Silvo de Haas

Als ervaren professional in project- en contractmanagement, brengt Silvo een dynamische mix van enthousiasme, plezier en gedrevenheid naar elke opdracht. Zijn benadering is besluitvaardig, doelgericht en hij streeft altijd naar het beste resultaat voor het project. Met zijn coachende houding en respect voor ieders kwaliteiten, vormt Silvo een waardevolle teamspeler die samenwerking hoog in het vaandel draagt.

Jeroen Ebbeng

Jeroen brengt met daadkracht en humor tempo en beweging in tenders en projecten. Rode cijfers weer op zwart krijgen en op weg naar het beoogde resultaat heeft Jeroen oog voor de belangen van alle partijen; vooruitgang staat voorop. Jeroen stelt kritische vragen op alle niveaus in de organisatie waarbij hij de contract-of projectbeheersing binnen de organisatie op zich neemt of daarover kan adviseren.

Ton Tielens

Komt volledig tot zijn recht in een werkomgeving waar hij in teamverband een kwaliteitsverbetering in de projectrealisatie door kan voeren. Zichzelf helemaal inleven in de opgave van een opdrachtgever en vervolgens samen met het projectteam de beste aanbesteding- en contractafwegingen maken. Ton is als teamspeler verbindend en oplossingsgericht.

Usman Ahmed

Usman werkt proactief en stressbestendig toe naar het beoogde resultaat. Door zijn hoog analyserend vermogen ontleedt hij vraagstukken snel en vakkundig. Usman zet de mens centraal en vanuit de beoogde doelstelling van de opdrachtgever werkt hij naar de oplossingen toe.

Gijs van Ginneken

Sterk analytisch, gedreven en werkend vanuit een sterke basis in de GWW sector. Flexibel met een goede sensor voor onderlinge verhoudingen in het realiseren van gestelde doelstellingen.

Martijn van den Broeke

Verbinden is waar Martijn voor staat op het gebied van project- en contractmanagement bij grote en/of complexe infrastructurele projecten. Hij zorgt voor een soepele samenwerking waarin ieders belang zoveel als mogelijk wordt gerealiseerd. Wanneer partijen plezier hebben in hun werk wordt door synergie een betere kwaliteit gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken streeft hij naar continue verbetering van producten, processen en samenwerkingsvormen.

Peter Mooij

Peter krijgt energie van duurzame innovatie, organisatie- en kwaliteitsontwikkeling en van het samen oplossen van complexe opgaven.

Groot onderhoud oeverconstructies centrum Delft

Homepage 01-09-2013 Contractmanagement Contractmanagement OPdracht De vervanging van circa 1800 meter kademuur en het realiseren van zes nieuwe wachtplaatsen voor de beroepsvaart. Dit alles in het kader van groot onderhoud aan de oeverconstructies in het centrum van Delft en rondom de nieuwe Maximabrug in Alphen aan den Rijn: Totale projectomvang ca. 5,5 miljoen euro. De […]

Peter Menges

Werkt vanuit een basis van vertrouwen, rustig analyserend, scherp en gedreven naar het te bereiken resultaat. Stelt de mens centraal, wáárom we iets doen, vanuit de overtuiging en de ervaring dat ‘hoe en wat’ er als vanzelf achteraan komt. Schroomt niet om goede inzichten van anderen te adopteren. Groot netwerk.