Ton Tielens

Komt volledig tot zijn recht in een werkomgeving waar hij in teamverband een kwaliteitsverbetering in de projectrealisatie door kan voeren. Zichzelf helemaal inleven in de opgave van een opdrachtgever en vervolgens samen met het projectteam de beste aanbesteding- en contractafwegingen maken. Ton is als teamspeler verbindend en oplossingsgericht.

Gijs van Ginneken

Sterk analytisch, gedreven en werkend vanuit een sterke basis in de GWW sector. Flexibel met een goede sensor voor onderlinge verhoudingen in het realiseren van gestelde doelstellingen.

Martijn van den Broeke

Verbinden is waar Martijn voor staat op het gebied van project- en contractmanagement bij grote en/of complexe infrastructurele projecten. Hij zorgt voor een soepele samenwerking waarin ieders belang zoveel als mogelijk wordt gerealiseerd. Wanneer partijen plezier hebben in hun werk wordt door synergie een betere kwaliteit gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken streeft hij naar continue verbetering van producten, processen en samenwerkingsvormen.

Peter Mooij

Peter krijgt energie van duurzame innovatie, organisatie- en kwaliteitsontwikkeling en van het samen oplossen van complexe opgaven.

Groot onderhoud oeverconstructies centrum Delft

Homepage 01-09-2013 Contractmanagement Contractmanagement OPdracht De vervanging van circa 1800 meter kademuur en het realiseren van zes nieuwe wachtplaatsen voor de beroepsvaart. Dit alles in het kader van groot onderhoud aan de oeverconstructies in het centrum van Delft en rondom de nieuwe Maximabrug in Alphen aan den Rijn: Totale projectomvang ca. 5,5 miljoen euro. De […]

Peter Menges

Werkt vanuit een basis van vertrouwen, rustig analyserend, scherp en gedreven naar het te bereiken resultaat. Stelt de mens centraal, wáárom we iets doen, vanuit de overtuiging en de ervaring dat ‘hoe en wat’ er als vanzelf achteraan komt. Schroomt niet om goede inzichten van anderen te adopteren. Groot netwerk.

Ondersteuning opstart Sterke Lekdijk

Homepage 01-04-2017 ContractmanagementOmgevingsmanagementProjectbeheersingProjectmanagmentTechnisch Management ContractmanagementOmgevingsmanagementProjectbeheersingProjectmanagment OPdracht Ondersteunen en opleiden van twee relatief onervaren IPM projectteams bij het opstellen van hun plannen van aanpak voor de verkenning van twee HWBP projecten. Het ging hier om de eerste projecten van het programma ‘Sterke Lekdijk’. Dit betrof de snelle opstart van de dijkversterkingprojecten Salmsteke en Wijk bij Duurstede […]

Piekberging Haarlemmermeer en contractvoorbereiding

Homepage 01-06-2018 Contractmanagement Contractmanagement Opdracht In de Haarlemmermeerpolder wordt, als KRW-maatregel, een piekberging van 1 miljoen kuub water voorbereid. Het project is in nauwe samenspraak met de omgeving voorbereid en inmiddels zijn alle onteigeningen en planvoorbereidingen afgerond. In de polder zal in 2022 een nieuwe dijk van 3,5 km zijn aangelegd die met een in- […]