Patrick Gaynor

Patrick kenmerkt zich als een bevlogen bestuurder/manager. Hij is in staat om vanuit een zakelijke insteek, oog te hebben voor de menselijke kant van de zaak. Patrick zorgt ervoor dat hij op authentieke wijze zaken benoemd en in beweging brengt. Hij heeft een zeer scherp oog voor vernieuwing en weet transities vorm en inhoud te geven. Patrick is verbindend resultaatgericht.

Programmamanagement HWBP Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Homepage 10-01-2024 Projectmanagement Projectmanagement OPdracht Het (n)HWBP is gericht op primaire keringen die tijdens de derde toets rondes zijn afgekeurd. Dit betreft voor HHNK 107,7 kilometer en 61 kunstwerken (raming 855 mio euro). De actuele HHNK-opgave tot 2050 betreft in totaal 37,5 kilometer te versterken dijkvakken (inclusief koppelstukken) en 11 kunstwerken als onderdeel van een […]

Programmamanagement HWBP dijkversterkingen Rivierenland

Homepage 10-01-2019 Projectmanagement Projectmanagement OPdracht Het dijkverbeteringsprogramma van WSRL had een opgave van ca 440km (begroting ca 3,6 miljard euro) en omvatte de landelijke programma’s Deltawet Grote Rivieren, HWBP-2, Ruimte voor de Rivieren, en het nieuw HWBP. De technische complexiteit zat in grondmechanica, de vele (technische) wet- en regelgeving waaraan voldaan moest worden en de […]

Atse Numan

Atse is een betrouwbare, contentieuze en ervaren manager die zich makkelijk staande houdt in complexe dossiers. Hij voelt zich thuis in technologische omgevingen en heeft een grote politiek bestuurlijke sensitiviteit. Hij is slim, gaat voor een goed resultaat en weet daarbij relaties goed te houden. Atse is breed inzetbaar als manager van projecten of programma’s, ook als ambtelijk opdrachtgever.

Wim van der Weijden

Werkt resultaatgericht, transparant en creatief. Is het gedreven visitekaartje van de Kristal Compagnie.

Gabor Vis van Heemst

Zijn droom is om telkens weer de gewenste verandering te laten leven bij de betrokkenen en het zodanig wordt ingezet dat het duurzaam bijdraagt in organisaties. Hij helpt organisaties te professionaliseren en zorgt ervoor dat programmadoelen worden gehaald. Door zijn betrokken houding en duidelijke werkwijze weet Gabor het werkplezier in organisaties te verhogen.