Miranda van Ark

Miranda brengt structuur en systeem in het delen, vastleggen en verstevigen van kennis en samenwerken in organisaties. Of het nu gaat om een kennisplatform, gezamenlijke werkwijze of een verbetertraject. Sleutelwoorden zijn eigenaarschap en handelingsperspectief, voor alle betrokkenen. Daarbij creëert ze stevige, kwalitatieve producten vanuit haar gevoel voor structuur en vorm en ruime schrijfervaring. Ze begeleidt ook de strategische dialoog en intervisie in organisaties.

Gabor Vis van Heemst

Zijn droom is om telkens weer de gewenste verandering te laten leven bij de betrokkenen en het zodanig wordt ingezet dat het duurzaam bijdraagt in organisaties. Hij helpt organisaties te professionaliseren en zorgt ervoor dat programmadoelen worden gehaald. Door zijn betrokken houding en duidelijke werkwijze weet Gabor het werkplezier in organisaties te verhogen.