Miranda van Ark

Miranda

van Ark

Implementatiemanager| Projectmanager| Verandermanager

Miranda brengt structuur en systeem in het delen, vastleggen en verstevigen van kennis en samenwerken in organisaties. Of het nu gaat om een kennisplatform, gezamenlijke werkwijze of een verbetertraject. Sleutelwoorden zijn eigenaarschap en handelingsperspectief, voor alle betrokkenen. Daarbij creëert ze stevige, kwalitatieve producten vanuit haar gevoel voor structuur en vorm en ruime schrijfervaring. Ze begeleidt ook de strategische dialoog en intervisie in organisaties.

Projectmanagement

ervaring

Miranda werkte in de rol van projectleider en programmanager in diverse contexten, o.a. bij het HWBP (projectleider HEEL), ProRail (kennistrajecten en kennisplatform), Rijkswaterstaat (KennisKoers), IB Amsterdam (KennisBasis & traject kwaliteitsborging) en ook Shell, ministeries van BZK, IenM, EZ en VWS, TNO, NFI, NVWA, SBS6, Stivoro, Cordaid, Inspectie van het Onderwijs, Ernst & Young.

EENVOUD IS DE ULTIEME VORM VAN PERFECTIE


– Miranda van Ark –

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Miranda brengt structuur en systeem in het delen, vastleggen en verstevigen van kennis en samenwerken in organisaties. Of het nu gaat om een kennisplatform, gezamenlijke werkwijze of een verbetertraject. Sleutelwoorden zijn eigenaarschap en handelingsperspectief, voor alle betrokkenen. Daarbij creëert ze stevige, kwalitatieve producten vanuit haar gevoel voor structuur en vorm en ruime schrijfervaring. Ze begeleidt ook de strategische dialoog en intervisie in organisaties.