Miranda van Ark

Miranda brengt structuur en systeem in het delen, vastleggen en verstevigen van kennis en samenwerken in organisaties. Of het nu gaat om een kennisplatform, gezamenlijke werkwijze of een verbetertraject. Sleutelwoorden zijn eigenaarschap en handelingsperspectief, voor alle betrokkenen. Daarbij creëert ze stevige, kwalitatieve producten vanuit haar gevoel voor structuur en vorm en ruime schrijfervaring. Ze begeleidt ook de strategische dialoog en intervisie in organisaties.