Verkenning Rijnlandroute

Opdrachtgever: Gemeenten Voorschoten en Wassenaar (mede namens Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude)

Project- en Omgevingsmanager: Gert van der Meer, 2009-2014

Opdracht: De betrokken gemeenten werden geconfronteerd met de wens van de provincie om een dwarsverbinding A4–A44–kust aan te leggen. Deze Rijnlandroute is erg moeilijk in te passen en te ‘verkopen’ aan bewoners en andere betrokkenen.

Als gecombineerd Project- en Omgevingsmanager voor de samenwerkende gemeenten moest een brede verantwoordelijkheid vervuld worden om de verkenning tot een goed einde te brengen met een technische oplossing met draagvlak bij de vele stakeholders.

Uitvoering: Omgevingsteam opgezet en aangestuurd, strategie ontwikkeld om te komen tot een goede tracékeuze, veel overleg met bewoners en bestuurlijke stakeholders (gemeenten, provincie, RWS, Hoogheemraadschap, ministerie), noodzakelijke onderzoeken en studies uitgevoerd.

Behaald resultaten:

  • Algehele weerstand van bewoners is omgezet in constructief overleg.
  • Tracékeuze gemaakt met lange boortunnel en ecoduct.
  • Bestuursovereenkomst tussen gemeenten en provincie en tussen provincie en Rijk.

Feedback opdrachtgever: De manier van werken en het behaalde resultaat zijn zeer gewaardeerd en geprezen door de betrokken wethouders.

Drs. P.M.M. Van Ostaijen, wethouder Leidschendam-Voorburg Verkeer en Vervoer: ” Gert beschikt over een enorme kennis en jarenlange ervaring. Dat merk je meteen. Bij complexe projecten gaat het vooral om het verbinden van mensen en organisaties. Ook dat doet Gert uitstekend. Met alle plezier heb ik deelgenomen aan de bestuurlijke overleggen die door Gert zijn georganiseerd.”