Projectmanagement dijkversterking Markermeerdijken

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Interim Projectmanager: Wim van der Weijden, feb. 2015 – dec. 2015

Opdracht: Het project Markermeerdijken (33km dijkversterking, kosten 360M€) kan omschreven worden als enerverend vanwege grote (politieke) gevoeligheden, technische complexiteiten en een harde deadline. De omgeving is bijzonder mondig, een echte uitdaging voor een projectmanager en zijn IPM team.

Opdracht voor de interim projectmanager was de verkenningsfase binnen een jaar af te ronden en de overdracht aan een alliantie voor te bereiden en vorm te geven.

Uitvoering: Structuur gecreëerd om samenwerking effectief te laten zijn, met o.a. een brede adviesgroep en hoogwaardige begeleidingscommissie (incl. top ministerie). Met behulp van deze structuur, plus veel keukentafelgesprekken etc., zijn vele alternatieven geformuleerd en is uiteindelijk het draagvlak gecreëerd om belangrijke keuzen te maken.

Behaald resultaten:

  • Verkenningsfase volledig afgerond.
  • Voorkeursalternatieven uitgewerkt en belangrijke keuzes gemaakt.
  • Alliantie is tot stand gekomen en overdracht is uitgevoerd.

Bijzonderheden: Naast het eigenlijke project is er samen met de HRM-organisatie een flankerend beleid ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de staande organisatie en het project op elkaar aansluiten.