Programmabeheersing dijkversterkingen Rivierenland

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland (WSRL).

Manager Programmabeheersing: René van den Berg, okt. 2012 – okt. 2015

Opdracht: Het dijkverbeteringsprogramma van WSRL heeft een grootte van 800 M€ en omvat de landelijke programma’s Deltawet Grote Rivieren, HWBP-2, Ruimte voor de Rivieren, en het nieuw HWBP. De technische complexiteit zit in grondmechanica, de vele (technische) wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden en de vele technische afwegingen die in relatie tot de omgeving gemaakt moeten worden en daarmee veel mogelijke oplossingsrichtingen en varianten.

Uitvoering: De Manager Programmabeheersing is de opsteller en eigenaar van het programma beheersplan en stuurt de 8 projectbeheersers aan in de 12 projecten. Deze functie is verder geprofessionaliseerd, een dashboard is ingevoerd als management informatie tool, IPM-rolhouders en Programma Directeur waar nodig van advies voorzien, vele processen en procedures zijn sterk verbeterd.

Behaald resultaten:

  • Het programma is geprofessionaliseerd en de organisatie is in control gekomen.
  • Het dijkversterking programma is versneld naar uitvoering gebracht.

Feedback opdrachtgever:

Johan Bakker, projectdirecteur: Als interim heeft René de omslag bewerkstelligd van het eerste plan programmabeheersing voor de dijkprogramma’s naar implementatie van projectbeheersing als taak, discipline, risicobenadering en cultuur van werken.