Omgevingsmanagement verbreding A4 Burgerveen-Leiden

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat GPO (Grote Projecten &Onderhoud)

Adviseur Omgevingszaken: Tijmen Fongers, jan. 2012 – jan. 2016

Opdracht: Ondersteuning, en regelmatige vervanging van, Omgevingsmanager. Zelfstandig beheersen van een aantal dossiers, waaronder: groencompensatie, vragen van de 0800 informatielijn, compensatiemaatregelen voor omwonenden.

De verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiden van 2X2 naar 2X3 rijstroken was een complex infrastructuur project in een dicht bebouwde omgeving en daardoor ook vele stakeholders en de nodige (politieke) gevoeligheden. Om de overlast voor de vele omwonenden en ook milieubezwaren zo veel mogelijk weg te nemen is de weg over 1400m verdiept aangelegd.

Uitvoering: Vanuit zijn achtergrond in Systems Engineering (opleiding TUD) heeft Tijmen gezorgd voor het verbindende element tussen de clusters OM, CM en TM. Hierdoor is nauw samengewerkt bij het accepteren van het werk en de opleverdossiers en bij het overdragen aan de beheerders.

Behaald resultaten:

  • Door uitstekend omgevingsmanagement en overdracht aan beheerders is een belangrijke bijdrage geleverd aan een versnelde oplevering van een half jaar.
  • Ontwikkeling van een effectieve methodiek om de overdracht aan beheer goed en snel te laten verlopen. Zowel aan de voor- als de achterkant worden de processen op elkaar aangesloten.