Invoering PPI planning methodiek.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV).

Senior Planner/Adviseur: Peter Slot – april-mei 2015

Opdracht: Invoering van de PPI (Project Planning Infrastructuur) planning methodiek voor het project Diemerdammer en Iperslotersluizen.

Uitvoering: Middels een aantal werksessies en workshops is het projectteam ingewerkt in de PPI methodiek van Rijkswaterstaat, inclusief probabilistisch plannen. Het belang van goede prognoses is daarmee voor hen ook duidelijk geworden.

Behaald resultaten:

  • Een adequaat risicoprofiel en stabiel risicoregister.
  • Een betrouwbare en stabiele planning.
  • Een betrouwbare prognose voor het project.