Ledenbijeenkomst 7 september te Urk Gemaal Vissering
07-09-2022

Ledenbijeenkomst 7 september te Urk Gemaal Vissering

Woensdag 7 september was weer een ledenbijeenkomst dit keer in Urk. Het ondernemerscafé was een vervolg op het thema Gebiedsontwikkeling. Aansluitend een presentatie over het meest duurzame gemaal in Nederland: Gemaal Vissering en tenslotte een interessante rondleiding. Als afsluiting een gezellig en heerlijk buffet in het Achterhuis. De volgende ledenbijeenkomst is 5 oktober in de Inktpot te Utrecht.

Op het zonnige en warme Urk met fraai uitzicht over het IJsselmeer vond voorafgaand aan de maandelijkse Kristal ledenbijeenkomst wederom het Ondernemerscafé plaats.

Adriaan Smeenk, programmamanager van Vallei en Veluwe voor het landelijk gebied en het stikstofdossier, vertelde over de uitdagingen bij gebiedsontwikkeling. Een lerende aanpak voor een leefbaar platteland, verstedelijken, het opwaarderen van grond en dilemma’s inzake bemensing kwamen onder andere aan bod.

Coöperatielid Peter Brokke gaf een succesvol voorbeeld van boeren die samen het probleem hebben opgelost op Schiermonnikoog. Het is belangrijk om mensen te informeren, het is namelijk voor iedereen een complex vraagstuk.

Wordt er te weinig aan verwachtingsmanagement gedaan? Verwachtingen moeten begrensd worden, wat zijn de kaders? Is een gebiedscoöperatie een optie? Dan moet je over je eigen schaduw heen stappen. Kortom, een inspirerende, prikkelende en gezellige middag.
Vervolg: onderzoeken of een pilot mogelijk is.

Een bezoek aan één van de meest duurzame gemalen van Nederland, Gemaal Vissering. Daar worden wij als projectenmensen natuurlijk heel enthousiast van. Dit karakteristieke gemaal aan het IJsselmeer (1942) wordt door Waterschap Zuiderzeeland gerenoveerd en verduurzaamd naar hedendaagse eisen, met respect voor de monumentale status. Met enthousiasme vertelden Simon Gerssen en Gerjan Spijkerboer over de juridische en technische uitdagingen tijdens het project.

Het gemaal wordt gasloos gemaakt o.a. door de motoren van de 3 pomplijnen te elektrificeren. Ook wordt een vispassage door het gemaal aangelegd, hemelwater afgekoppeld en benut, isolatiemaatregelen toegepast, arbo-maatregelen getroffen, zonnepanelen voorbereid, etc. Tal van maatregelen terwijl het gemaal ‘gewoon’ in gebruik blijft. Peter Menges vervult hier namens Kristal Compagnie de rol van contractmanager. Hier is meer over de renovatie en verduurzaming van Gemaal Vissering

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Woensdag 7 september was weer een ledenbijeenkomst dit keer in Urk. Het ondernemerscafé was een vervolg op het thema Gebiedsontwikkeling. Aansluitend een presentatie over het meest duurzame gemaal in Nederland: Gemaal Vissering en tenslotte een interessante rondleiding. Als afsluiting een gezellig en heerlijk buffet in het Achterhuis. De volgende ledenbijeenkomst is 5 oktober in de Inktpot te Utrecht.