Ledenbijeenkomst 5 oktober te Utrecht de Inktpot
05-10-2022

Ledenbijeenkomst 5 oktober te Utrecht de Inktpot

Woensdag 5 oktober was de ledenbijeenkomst in Utrecht. Het ondernemerscafé ging over vergroening van bedrijventerreinen. Vervolgens een presentatie over contracten. Tenslotte een bijzondere rondleiding door de Inktpot, hoofdkantoor van Prorail. Als afsluiting een gezellig en smaakvol diner in de Inktpot. De volgende ledenbijeenkomst is 2 november te Fort bij Vechten in Bunnik.

Yvonne Verver MCD , accountmanager bij Heijmans, was te gast bij ons ondernemerscafé om te verkennen hoe  bedrijventerreinen toekomstbestendig te kunnen maken. Meer ruimte voor natuur (groen) in samenhang met een robuuster watersysteem (blauwe) en invulling geven aan de energietransitie betekent dan minder overlast en schade, kostenbesparing en een gezonder vestigingsklimaat. Doel: integrale gebiedsgerichte samenwerking realiseren.

Bij een aantal gemeentes zal een pilot plaatsvinden en wij gaan als Kristal Compagnie in het proces een rol vervullen. Binnenkort komt er een vervolgoverleg met coöperatieleden die zich aangemeld hebben. 

Meer informatie over groenblauwe bedrijventerreinen

Alf Smolders MBA promoveerde op 28 maart 2019 op de rol van vertrouwen in contractrelaties. Tijdens onze ledenbijeenkomst deelde hij zijn unieke visie op samenwerkende contractrelaties tussen (semi)overheid en marktpartijen. Door vertrouwen in de contractrelatie centraal te stellen ontstaat een betere samenwerking tussen de partijen. Alf gaat nog verder. Door zijn nauwgezette kennis op het gebied van aanbestedingswetgeving, weet hij vertrouwen al gedurende de aanbestedingsfase tot stand te laten komen en daar zelfs op te gunnen.

Er ontstond een leuke interactie door vragen als: ProRail heeft veel macht, hoe wordt hier tijdens contractonderhandelingen mee omgegaan?

Als kers op de taart deelde Ted Berkhout, die namens Kristal Compagnie de rol van MPB’er bij ProRail vervuld, zijn ervaringen en de toepassing van het stappenplan tot presterende samenwerkingen op het project Groot Onderhoud Schipholtunnel.

Wil je meer te weten komen, lees dan het boek Trust Unravelled van A.L. Smolders, EAN 9789463840163.  

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Woensdag 5 oktober was de ledenbijeenkomst in Utrecht. Het ondernemerscafé ging over vergroening van bedrijventerreinen. Vervolgens een presentatie over contracten. Tenslotte een bijzondere rondleiding door de Inktpot, hoofdkantoor van Prorail. Als afsluiting een gezellig en smaakvol diner in de Inktpot. De volgende ledenbijeenkomst is 2 november te Fort bij Vechten in Bunnik.