Algemene ledenbijeenkomst 2 november te Bunnik Fort bij Vechten
02-11-2022

Algemene ledenbijeenkomst 2 november te Bunnik Fort bij Vechten

Op 2 november was de algemene ledenbijeenkomst (ALV) weer in Bunnik, Fort bij Vechten. Babette Aalbers is als nieuw bestuurslid gekozen en Oskar de Kuijer heeft na 5 jaar het bestuur verlaten. Wouter van Welzenis en Koen van Hout hebben als nieuwe leden een presentatie gegeven. De volgende ledenbijeenkomst is 30 november op de Afsluitdijk in het Wadden Center.

Dit keer moest er tijdens de algemene ledenbijeenkomst gestemd worden over de realisatie 2022, financiën en begroting 2023 en is een visiedocument vastgesteld. Daarnaast is het jaarplan 2023 gedeeld. Het visiedocument en het jaarplan 2023 worden uitgebreid besproken bij de ledenbijeenkomst op 1 februari 2023.

Vragen waar we met de leden over in gesprek gaan zijn bijvoorbeeld: hoe kunnen we inspelen op de huidige situatie met maatschappelijke uitdagingen zoals de stikstof en de klimaat crisis?

De leden stemden unaniem in met twee bestuurswisselingen. Marjolein Van Dijk is voortaan voorzitter van de coöperatie en Wim van der Weijden neemt de rol van secretaris over. Wim is volgens het aftreedschema volgend jaar aftredend.

Oskar de Kuijer was dit jaar aftredend en Babette Aalbers heeft de rol van bestuurder op zich genomen. 

Na de ALV hebben Wouter van Welzenis en Koen van Hout als nieuwe leden van de coöperatie een presentatie  gegeven. 

Binnen het bestuur heeft een rolwisseling plaatsgevonden: Wim van der Weijden is nu secretaris en Marjolein van Dijk is voorzitter.

Daarnaast is Babette Aalbers toegetreden tot het bestuur. Oskar de Kuijer heeft het bestuur verlaten.

Aansluitend was er een gezellige borrel en smakelijk buffet. 

Oskar de Kuijer en Marjolein van Dijk afscheid van Oskar
Babette Aalbers vanuit thuis
Tellen van de stemmen: Erik Tempels en Renee Mellaard

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Op 2 november was de algemene ledenbijeenkomst (ALV) weer in Bunnik, Fort bij Vechten. Babette Aalbers is als nieuw bestuurslid gekozen en Oskar de Kuijer heeft na 5 jaar het bestuur verlaten. Wouter van Welzenis en Koen van Hout hebben als nieuwe leden een presentatie gegeven. De volgende ledenbijeenkomst is 30 november op de Afsluitdijk in het Wadden Center.