KCC verzorgt de meerdere IPM rollen namens Waterschap Drents Overijsselse Delta
22-03-2022

KCC verzorgt de meerdere IPM rollen namens Waterschap Drents Overijsselse Delta

Een combinatie van de aannemers Van Hattum en Blankevoort en EQUANS gaat de nieuwe installatie voor het vergisten van rioolslib op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten ontwerpen en bouwen. Deze partijen wonnen de aanbesteding. Met de nieuwe slibinstallatie gaat het waterschap groengas produceren. Ook wordt een duurzame warmtebron toegepast om het vergisten van het rioolslib te verbeteren.

“We verwachten ongeveer twee miljoen kuub groen gas per jaar aan het net te kunnen leveren”, licht bestuurslid Marion Wichard toe. ”Dat is het gemiddelde verbruik van ongeveer 1.300 huishoudens. Een mooie bijdrage aan de energietransitie. De nieuwe installatie wordt bovendien zodanig gebouwd dat in de toekomst ook nog een extra duurzame optie kan worden ingepast: het afvangen van CO2. Dit broeikasgas komt vrij bij de productie van groen gas.”

EEN STAP DICHTERBIJ

Het winnen van de Europese aanbesteding betekent dat aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort en EQUANS de nieuwe installatie samen met het waterschap ontwerpt, bouwt en ook deels gaat onderhouden. “Door in het hele traject samen op te trekken, komt de kennis en expertise van alle partijen al vroeg samen. Dat bevordert de samenwerking en moet leiden tot de beste, de meest slimme én een innovatieve installatie die onze ambities op het gebied van duurzaam en circulair werken eer aan doet”, vertelt Wichard. “We zijn weer een stap dichterbij de daadwerkelijke bouw.”

eerste schop in 2023 in de grond

De bestaande slibgistingsinstallatie werd begin 2019 uit bedrijf genomen, omdat die niet meer voldeed aan de eisen die gelden voor veiligheid. Daarnaast speelden betrouwbaarheid en het goed kunnen onderhouden een rol. Later in het jaar besloot het waterschapsbestuur een nieuwe, gasveilige en duurzame installatie te laten bouwen. Naar verwachting gaat de eerste schop begin 2023 de grond in. De nieuwe installatie wordt in 2024 opgeleverd.

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Een combinatie van de aannemers Van Hattum en Blankevoort en EQUANS gaat de nieuwe installatie voor het vergisten van rioolslib op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten ontwerpen en bouwen. Deze partijen wonnen de aanbesteding. Met de nieuwe slibinstallatie gaat het waterschap groengas produceren. Ook wordt een duurzame warmtebron toegepast om het vergisten van het rioolslib te verbeteren.