Algemene Ledenbijeenkomst Fort bij Vechten
01-06-2022

Algemene Ledenbijeenkomst Fort bij Vechten

Woensdag 1 juni was de Algemene Ledenbijeenkomst nabij Bunnik in Fort bij Vechten. Dit Fort waar ook een museum is, ligt in de prachtige natuur langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Helaas is het ondernemerscafé met als thema Gebiedsontwikkeling vervallen in verband met ziekte. Op 7 september bij de volgende ledenbijeenkomst te Urk gaan we met dit thema verder. Daar krijgen we tevens een presentatie en rondleiding over Gemaal Vissering.

Nieuwe leden stellen zich voor, dit keer Peter Brokke. Als omgevings- en procesmanager is hij al 30 jaar landelijk actief.

Hij zegt “leer eerst te begrijpen voor begrepen te worden” (Stephen Covey). Enthousiast vertelt Peter ons over zijn huidige werk in de rol van strategisch adviseur bij Waterschap Rijn en IJssel aan het Uitvoeringsprogramma energietransitie. 

Peter is meteen actief voor onze coöperatie hij helpt mee bij de voorbereidingen over het thema Gebiedsontwikkeling.

 

Tijdens de Algemene ledenbijeenkomst moest er gestemd worden, onder andere over de financiële verantwoording. De kascommissie heeft toelichting gegeven op de jaarrekening 2021. Vervolgens stemmen de leden om het bestuur décharge te kunnen verlenen.

De volgende ledenbijeenkomst is 7 september te Urk, Gemaal Vissering, onder voorzitterschap van Peter Menges.

Aansluitend een borrel met uiteraard heerlijke hapjes en een 3-gangen menu waar een ieder verder kon netwerken, praten en discussiëren.

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Woensdag 1 juni was de Algemene Ledenbijeenkomst nabij Bunnik in Fort bij Vechten. Dit Fort waar ook een museum is, ligt in de prachtige natuur langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Helaas is het ondernemerscafé met als thema Gebiedsontwikkeling vervallen in verband met ziekte. Op 7 september bij de volgende ledenbijeenkomst te Urk gaan we met dit thema verder. Daar krijgen we tevens een presentatie en rondleiding over Gemaal Vissering.