Peter Witkop

Peter Witkop

Bestuurslid-Penningmeester van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Stimulator, trekker, verbinder. Hij controleert de voortgang en stuurt zo nodig bij. Peter is thuis op alle niveaus van een organisatie, voor de gewenste cultuurverandering brengt hij mensen bij elkaar en neemt ze aan de hand.

Ervaring: Vanuit zijn achtergrond als ondernemer heeft Peter tijdens zijn meer dan 10 jaar ervaring in de waterschapswereld van uiteenlopende projecten de operationele leiding gehad. Hij is onder meer werkzaam als schouwcoördinator, bij Vergunningverlening en Plantoetsing en op het terrein van assetmanagement.

Quote: “Afspraak is afspraak, maar natuurlijk voorafgegaan door inspraak. Samen een klus klaren geeft mij voldoening en plezier in mijn werk.”

Eigen onderneming: Witkop Mediation, Advies &Projectmanagement     LinkedIn logo