Oskar de Kuijer

Bestuurslid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Verbinder, ondernemer, vormgever van oplossingen, manager, emvi schrijver. Werkt resultaatgericht, voegt waarde toe door trajecten met uiteenlopende belangen te laten slagen, bouwt vanuit visie aan integrale oplossingen met draagvlak en leidt de organisatie bij doelrealisatie en beheer.

Ervaring: In de afgelopen 20 jaar als ondernemer in de ruimtelijke ordening en infrastructuur heeft hij voor uiteenlopende opdrachtgevers gewerkt: programma’s, overheden, bedrijven en samenwerkingsverbanden daarvan. Als adviseur en in IPM termen uitgedrukt als projectmanager (inclusief risico’s en planning), omgevingsmanager en technisch manager en van initiatief tot beheerfase. Ervaren als manager en emvi schrijver voor grote infrastructurele projecten en subsidieprogrogramma’s.

Stond aan de wieg van de concepten duurzame ontwikkeling en meervoudig ruimtegebruik.

Quote: “Ik krijg energie van de aanpak van complexe uitdagingen en kom pas weer tot rust als ik met mijn omgeving tot een aansprekend en passend resultaat ben gekomen.”

Eigen onderneming:     KDO advies BV              LinkedIn logo