Martijn van den Broeke

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Verbinder, bruggenbouwer. Verbinden is waar Martijn voor staat op het gebied van project- en contractmanagement bij grote en/of complexe infrastructurele projecten. Hij zorgt voor een soepele samenwerking waarin ieders belang zoveel als mogelijk wordt gerealiseerd. Wanneer partijen plezier hebben in hun werk wordt door synergie een betere kwaliteit gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken streef ik naar continue verbetering van producten, processen en samenwerkingsvormen.

Ervaring: Martijn vervult rollen als contractmanager en plaatsvervangend projectmanager. De eerste jaren van zijn loopbaan was dat voor Rijkswaterstaat op het project Rijksweg 73-Zuid en Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk. Later brug “de oversteek” voor de gemeente Nijmegen en de afbouw van de Noord-Zuidlijn. De afgelopen jaren houdt hij zich vooral bezig met HWBP projecten bij Waterschappen.

Quote: “Leg niet teveel vast, anders beweegt het niet meer.”

Eigen onderneming: Brygga

LinkedIn