Joost Frakking

Actief lid van de Kristal Compagnie Coöperatie

Rol: Gedreven technisch manager voor waterveiligheidsprojecten. Echte professional voor dijkversterkingen. Door zijn ervaring en technische kennis zorgt Joost ervoor dat de juiste activiteiten op het juiste moment en detailniveau een plek krijgen binnen een project, waarbij de uiteenlopende belangen zijn meegenomen en herleidbaar afgewogen.

Ervaring: Joost heeft meer dan 20 jaar ervaring met dijkversterkingsprojecten bij waterschappen, adviesbureaus en Rijkswaterstaat. Deze ervaring omvat specialistisch advies, technisch- en projectmanagement en is verspreid over alle projectfasen van planstudie tot en met realisatie.

Quote“Er vanuit de techniek en met de omgeving voor zorgen dat er een ingepaste en doelmatige dijkversterking wordt gerealiseerd vind ik het leukste werk dat er is.”

Eigen onderneming: Joost Frakking waterbouwkundig advies en projectmanagement.