Maarten Keijsper

Maarten

Keijsper

Interim Manager| Omgevingsmanager| Projectmanager

Maarten kan snel schakelen in complexe politiek gestuurde organisatie; hij brengt daarbij bestuurders en techneuten bij elkaar om zo gezamenlijk succes te boeken. Zijn coachend leiderschap laat mensen bloeien, waardoor gezamenlijk -gemotiveerd en geënthousiasmeerd- gebouwd kan worden aan de te behalen doelen, resultaat én visie. Maarten is een helper. Bij projecten of ontwikkelingen voor een snelle opstart en versnelling; om partijen bij elkaar te brengen en resultaat te boeken als het in een gebiedsproces, project of programma spannend is. Bij mensen om hen vanuit hunzelf te laten groeien en te innoveren, daar krijgt Maarten energie van!

OmgevingsmanagementProjectmanagement

Ervaring

Na een civiel technische HTS opleiding is Maarten al snel als leidinggevende gevraagd aan de slag te gaan. Hij heeft 13 jaar bij ingenieursbureau Antea ervaring opgedaan als leidinggevende van achtereenvolgens een civieltechnische ontwerpafdeling, commercie (opdrachtverwerving) en als regiodirecteur van de aannemerij.

In de hierna volgende tijd bij Waterschap HHNK was Maarten achtereenvolgens als afdelingshoofd verantwoordelijk voor het Ingenieursbureau en daarna de afdeling Watersystemen. Beide afdelingen  met 100+ collega’s. Met een ontwikkelopgave bij het ingenieursbureau om meer kennis vanuit de markt te betrekken in de projecten en resultaten binnen tijd en geld te realiseren.

Bij de afdeling Watersystemen heeft hij het asset management bij beheer opgezet samen met zijn beheerders en MT. Hij was verantwoordelijk voor het voorkomen van wateroverlast en -tekort en het verbeteren van de waterkwaliteit. In deze rol was met name het opzetten en onderhouden van netwerken met partners van groot belang. Het opstarten van het programma klimaatadaptatie om de knelpunten door middel van een nieuw model in beeld te krijgen en met gemeenten te kunnen bespreken en oplossen, was een hoogtepunt in ontwikkeling. Daarnaast is een succesvolle samenwerking met de landbouw en natuur gerealiseerd om maatregelen, die de waterkwaliteit bij het boerenerf verbeteren, te subsidiëren vanuit het waterschap. Samenwerking en netwerken met andere stakeholders (landbouw, natuur en waterschappen) vormden hierbij zijn kwaliteit.

In 2020 startte Maarten zijn eigen onderneming, van waaruit hij zijn kennis en kunde graag beschikbaar stelt voor opdrachtgevers uit zowel de private als publieke domeinen.

Samen Nederland mooier maken

– Maarten Keijsper –

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Maarten kan snel schakelen in complexe politiek gestuurde organisatie; hij brengt daarbij bestuurders en techneuten bij elkaar om zo gezamenlijk succes te boeken. Zijn coachend leiderschap laat mensen bloeien, waardoor gezamenlijk -gemotiveerd en geënthousiasmeerd- gebouwd kan worden aan de te behalen doelen, resultaat én visie. Maarten is een helper. Bij projecten of ontwikkelingen voor een snelle opstart en versnelling; om partijen bij elkaar te brengen en resultaat te boeken als het in een gebiedsproces, project of programma spannend is. Bij mensen om hen vanuit hunzelf te laten groeien en te innoveren, daar krijgt Maarten energie van!