Joyce

Hoed

Projectmanager| Technisch Manager

Werkt resultaatgericht, coördinerend, inspirerend en coachend. Werkt graag in een hecht team, waarbij samenwerking en kennisuitwisseling centraal staan. Is direct, overtuigend, verbindend, analytisch en initiatiefrijk. Beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen, heeft oog voor kwaliteit en een positieve grondhouding. Probeert altijd het beste uit zichzelf en anderen te halen.

ProjectmanagementTechnisch Management

Ervaring

Joyce is een ervaren projectleider in complexe civiele water- en natuurbouwprojecten en ruim 15 jaar actief binnen projecten in de verkennings-, planstudie-, contractvoorbereiding- en realisatiefase. Joyce is goed in het totaaloverzicht houden en in beheersing brengen en houden van programma’s en projecten, alsook het scherp houden en focussen van teams en lijnmanagers. In de afgelopen jaren heeft Joyce als Technisch Manager en Projectmanager gewerkt aan diverse (grote) Infra, water- en natuurbouw projecten voor o.a. Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het resultaat van het project/programma staat bij Joyce altijd voorop, waarbij zij de belangen van de opdrachtgever, opdrachtnemer en adviserende ingenieursdiensten niet uit het oog verlies. Joyce heeft een brede kijk op een project en ziet vaak mogelijkheden voor synergie en samenwerking met andere partijen.

Ik werk graag in een team met professionals, mensen die gedreven zijn en problemen als uitdagingen zien. Samen verbeteren we de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving.

– Joyce Hoed –

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Werkt resultaatgericht, coördinerend, inspirerend en coachend. Werkt graag in een hecht team, waarbij samenwerking en kennisuitwisseling centraal staan. Is direct, overtuigend, verbindend, analytisch en initiatiefrijk. Beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen, heeft oog voor kwaliteit en een positieve grondhouding. Probeert altijd het beste uit zichzelf en anderen te halen.