Gert-Jan Goelema

Gert-Jan

Goelema

Omgevingsmanager| Projectmanager

Gert-Jan is doelgericht en onderzoekt daarbij verschillende mogelijkheden om dat te bereiken. Hij is daarnaast nieuwsgierig naar de mening en werkwijze van anderen. Op deze manier verbindt hij zich met anderen en komt zo tot constructieve oplossingen.

OmgevingsmanagementProjectmanagement

Ervaring

De afgelopen 12 jaar is Gert-Jan vooral actief als Projectmanager van meerdere dijkversterkingsprojecten voor de waterschappen Hollandse Delta, Rivierenland en Stichtse Rijnlanden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voorbeelden van projecten zijn dijkversterking Hoeksche Waard Noord, zettingsvloeiingsprojecten Dordtsche Kil en Spui, dijkversterking Gorinchem-Waardenburg en Culemborgse Veer-Beatrixsluis. Gert-Jan heeft met name bij de laatst genoemde projecten flinke stappen gezet om de samenwerking tussen markt en opdrachtgever te versterken. Zo is hij de drijvende kracht achter het ontstaan van de alliantie tussen waterschap Rivierenland en  Waalensemble vof voor het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg, waarbij het hele project (verkenning tot en met realisatie) in één keer is aanbesteed. Dit onder het motto: “Samen is het beter en samen is het leuker”.

Naast zijn ervaring als Projectmanager heeft hij ook ruime ervaring als Omgevingsmanager. Belangrijkste uitdaging voor hem daarbij is het verbinden van de belangen van zijn eigen organisatie en die van de buitenwereld. Gert-Jan is een positief, aimabel mens die anderen graag in hun kracht zet. Hij is open en eerlijk en durft zich positief tegendraads op te stellen. Verder is hij open-minded, constructief en vernieuwend.  Gert-Jan heeft er veel plezier in als daarbij win-win-situaties ontstaan.

Think before you (re)act

– Gert-Jan Goelema –

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Gert-Jan is doelgericht en onderzoekt daarbij verschillende mogelijkheden om dat te bereiken. Hij is daarnaast nieuwsgierig naar de mening en werkwijze van anderen. Op deze manier verbindt hij zich met anderen en komt zo tot constructieve oplossingen.