Eric

Paap

Omgevingsmanager| Projectmanager| Technisch Manager

Eric werkt vanuit het principe dat leidinggeven en samenwerken hand in hand gaan. Met zijn stijl van leidinggeven komen de sterkste kwaliteiten en de belangen van alle betrokkenen optimaal tot hun recht. Overtuigd aanhanger van Systems Engineering voor ontwerpopgaves, werkend vanuit een holistische visie en met oog voor de samenhang tussen alle betrokken disciplines en aspecten. Deze aanpak leidt derhalve tot ontwerpproducten (systemen, deelsystemen en objecten) die aantoonbaar voldoen aan de initieel gestelde eisen.

ProjectmanagementTechnisch Management

Ervaring

Eric heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en onderhouden in grote projecten in de utiliteitsbouw en de civiele bouw, zowel aan de zijde van de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer. Na 17 jaar in loondienst, bij o.a. Fokker en BAM Utiliteitsbouw, werkt Eric sinds 2000 als zelfstandig adviseur, projectmanager, technisch manager en ontwerpleider.

Tot enkele jaren geleden heeft Eric voor het A-Lanes-A15 consortium aan de nieuwe Botlekbrug gewerkt, inclusief de systeemintegratie van het over deze brug aangelegde goederenspoor. Daarbij is ervaring opgedaan in het werken in een DBFM-contract, het mee-ontwerpen van onderhoudbaarheid, machineveiligheid en het meewegen van Life-Cycle-Costing in het ontwerpproces.

Op dit moment werkt Eric als omgevingsmanager bij Liander aan de uitbreiding van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe transformatorstations. In die functie komt ook zijn ervaring als projectmanager goed van pas.

HET KLEINSTE MET BETEKENIS HEEFT ALTIJD MEER WAARDE VOOR HET LEVEN DAn HET GROOTSTE ZONDER ZIN (C.G. JUNG)

– Eric Paap –

Gerelateerd

Voeg je header hier toe

Eric werkt vanuit het principe dat leidinggeven en samenwerken hand in hand gaan. Met zijn stijl van leidinggeven komen de sterkste kwaliteiten en de belangen van alle betrokkenen optimaal tot hun recht. Overtuigd aanhanger van Systems Engineering voor ontwerpopgaves, werkend vanuit een holistische visie en met oog voor de samenhang tussen alle betrokken disciplines en aspecten. Deze aanpak leidt derhalve tot ontwerpproducten (systemen, deelsystemen en objecten) die aantoonbaar voldoen aan de initieel gestelde eisen.