Cees van Leeuwen

Cees is ambitieus en gericht op het bereiken van doelen en resultaten met goede ideeën en een slimme aanpak. Cees is in staat op pragmatische wijze de juiste mensen en middelen met elkaar te verbinden. Integraliteit en samenwerking zijn hierbij belangrijke begrippen.