Tag Archives: Piekberging

Piekberging Haarlemmermeer -contractvoorbereiding

Opdrachtgever: Aveco de Bondt (hoofdaannemer) voor HH Rijnland

Uitgevoerd door: Peter Menges

juni 2018 – september 2019

Opdracht: In de Haarlemmermeerpolder wordt, als KRW-maatregel, een piekberging van 1 miljoen kuub water voorbereid. Het project is in nauwe samenspraak met de omgeving voorbereid, en inmiddels zijn alle onteigeningen en planvoorbereidingen afgerond. In de polder zal in 2022 een nieuwe dijk van 3,5 km zijn aangelegd die met een in- en uitlaatconstructie op de Ringvaart is aangesloten.

De opdracht betrof de contractvoorbereiding voor de realisatie van de piekberging. Aveco de Bondt mocht deze opdracht uitvoeren onder een lopende ROVK ingenieursdiensten. De Kristal Compagnie leverde het projectmanagement (IPM-rol, leiding gevend aan IPM-team en verbindende schakel met IPM-team van HH Rijnland) aan Aveco de Bondt.

Uitvoering: Tijdens de contractvoorbereiding stond het integreren van klanteisen vanuit techniek, duurzaamheid en omgeving tot een evenwichtig UAV-gc contract centraal. Enkele uitdagingen betreffen beheersing van het opbarst risico, onverwachte ‘hedendaagse’ eisen vanwege Natura2000 / stikstof-depositie en PFOS, maar ook het beperken van overlast tijdens de realisatie.

Het contract is volledig afgestemd op een landschapsplan dat parallel door de landschaps-architect is opgesteld. Namens Aveco de Bondt geeft de projectmanager leiding aan het contract voorbereidende IPM team en vormt de verbindende schakel met het IPM team van Rijnland.

Behaalde Resultaten: Allereerst heeft onze PM leiding gegeven aan het tenderteam bij Aveco de Bondt en de mini competitie van HH Rijnland gewonnen. De kwaliteit is in de boordeling daarbij doorslaggevend geweest.

Als resultaat van contractvoorbereiding is een op de UAV-gc gebaseerde vraagspecificatie opgesteld, waarbij in de set van informatieve documenten een reeks technische documenten en omgevingsdocumenten is bijgevoegd. Ook is de inschrijvingsleidraad en het EMVI-beoordelingsprotocol opgesteld, alsmede een op SSK methodiek gebaseerde raming van uitvoeringskosten.