Risico beoordeling project ‘Halve aansluiting A6’

Opdrachtgever: Provincie Flevoland

Uitvoeringsteam: Theo Podt (risico mgt /projectbeheersing), Wim van der Weijden (risico mgt /programma mgt), Erik Tempels (kostendeskundige), Peter Slot (planningsdeskundige)- voorjaar 2016

Opdracht: De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project ‘Halve aansluiting A6’, met financiering van het Rijk. Dit project hangt samen met 3 andere die allen beogen de bereikbaarheid van de luchthaven Lelystad te verbeteren. Voor de ‘Halve aansluiting A6’ moest een ROK (Realisatie Overeenkomst) afgesloten worden, op basis van een degelijke kostenraming (SSK) en gekende risico’s. Er was een faire verdeling nodig van risico’s tussen Rijk en Provincie. Onze opdracht was om in een tijdsbestek van 6 weken een gedegen risicoanalyse uit te voeren (“volledig en robuust”), de SSK te toetsen en planningsaspecten te onderbouwen. Er was al veel nagedacht en er lagen ook veel documenten, maar er was nog weinig samenhang en daarmee veel onzekerheid.

Uitvoering: De aanpak bestond uit een documentenstudie, interviews met diverse betrokkenen, risicosessies met het managementteam en vooral beoordeling door onze eigen deskundigen. De focus lag op het vaststellen en analyseren van de belangrijkste risico’s, het creëren van overzicht en inzicht. Effectief sparren met de betrokkenen. Dit alles in effectief teamwork en onder hoge tijdsdruk, dus ook inzet op ongebruikelijke tijdstippen.

Behaald resultaten:

  • Risicoprofiel opgesteld op basis van standaardmodel, met omschrijvingen, oorzaken, gevolgen, kans op optreden en mitigatie.
  • SSK en planningen getoetst en verbeterd, in lijn met risicoprofiel.
  • Projectteam terug ‘in control’ gebracht.

Feedback opdrachtgever:

Carolien Visser, projectmanager provincie Flevoland: “Ik heb jullie inzet en betrokkenheid enorm gewaardeerd, zodat we binnen korte termijn een baseline hebben kunnen krijgen op dit terrein voor de halve aansluiting. In een wat onmogelijke opdracht is dit door jullie toch op een goede manier vormgegeven en afgerond. Daarvoor mijn dank.”