Project eiland Tiengemeten voor DLG

Opdrachtgever: Organisatie Dienst Landelijk Gebied (DLG), ministerie van LNV
Projectmanager: Piet Stout. Hij werd tevens benoemd tot gedelegeerd opdrachtgever.
Opdracht: Realisatie van de inrichting van het eiland Tiengemeten met als doel het eiland (1000 ha.) om te bouwen van landbouwgebied naar natuur / recreatie. Totale projectkosten € 37 miljoen. Bijzondere aspecten binnen dit zeer omvangrijke en complex gefinancierde project waren o.a.:

  • Het voeren van contract- en risicomanagement (UAV-GC).
  • Dijk- en kadeverbetering, doorsteken van dijk om zo de invloed van het Haringvliet in het gebied te krijgen, realisatie zorgboerderij, bezoekerscentrum en diverse musea, restauratie van oude sluis en van diverse oude gebouwen.
  • Sturen van processen die door de grote verscheidenheid aan partijen, en dus belangen, als complex gezien mogen worden. Deelnemende partijen in dit proces waren: Provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Delta Natuur, Rijkswaterstaat, gemeente Korendijk, LNV, waterschap Hollandse Delta en diverse Europese Partners.

Context: als gevolg van politieke ambities was het project al van start gegaan voordat de interne organisatie (DLG) daarop voorbereid was.

Behaalde resultaten: Het beoogde eindresultaat is behaald binnen de planning en het beschikbare budget. Resultaten zijn behaald door te sturen op een efficiënte organisatie met duidelijke verantwoordelijkheden. Daarbij is bovendien het werkplezier in het team teruggekeerd. Achterstanden in planning zijn ingehaald, kwaliteitsniveau en grip op financiën zijn naar het gewenste level gebracht.
De opening van het eiland is gerealiseerd met grote belangstelling van landelijke pers, diverse bestuurders en toenmalig minister Verburg.
Het project is in Brussel onderscheiden met een EU LIFE award voor het projectmanagement van Tiengemeten.