Versnelling GOWA dijkversterkingsproject.

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland (WSRL)

Senior Planner/Adviseur: Peter Slot – juli-augustus 2015

Opdracht: Uitvoeren van een ‘second opinion’ op de planning van het GOWA (Gorinchem-Waardenburg) dijkversterkingsproject van WSRL. Opdracht uitgevoerd als een Kristal Compagnie Product op basis van een vaste prijs.

Context: Het waterschap stond voor een zware opgave binnen het landelijke HWBP programma en moet het GOWA project sneller uitvoeren dan de planning toeliet.

Behaald resultaat: Door slimme parallelschakelingen en betere afstemming tussen planproces en omgeving/conditionering kon een alternatieve planning worden gepresenteerd zonder onaanvaardbare risico’s te introduceren. Daarmee wordt de doorlooptijd van de voorbereidende fases verkort van 6 jaar tot minder dan 4 jaar, een tijdwinst van wel 2 jaar oftewel een verkorting met 40%!

Zo’n enorme verkorting kan alleen bereikt worden door te zoeken naar kansen en niet alleen naar risico’s.